Жични стайни термостати се използват се за регулиране на температурата и постигане на оптимална икономия на гориво и електричество. Различните модели работят на батерии или напрежение 24 / 220V. Поддържат температурата в едно  помещение, могат да командват отоплителен котел или електрически задвижки.