Цени за електроинсталации

Цени за електроинсталации

Цени за електроинсталации на Елком Експрес ЕООД

Не начисляваме такса за оглед и оферта. Нямаме минимална цена за услугите, заплащате точно и само за свършената услуга. Посочените цени са примерни и подлежат на промяна в зависимост сложността на изпълнението, мястото на монтаж и състоянието на инсталацията.

Цените не включват необходимите материали. За представяне на оферта с точни цени за труд и материали се свържете с нас за безплатен оглед.

Включва полагане на нов мостов или друг кабел в мазилка, бетон или гипс картон, фиксиране и укрепване на кабела, монтаж на разклонителни кутии и свързване, монтаж на конзоли. За точка се броят – ключове, контакти, лампи, разклонителни кутии, изводи за абсорбатори, климатици, допълнително осветление и др.

Включва тръби с кабел в мазилка, бетон или гипс картон, фиксиране и укрепване на тръбите, монтаж на разклонителни кутии и свързване, монтаж на конзоли. За точка се броят – ключове, контакти, лампи, разклонителни кутии, изводи за абсорбатори, климатици, допълнително осветление и др.

( Интернет, телефони, кабелна телевизия, СОТ и др. )

Включва тръби с кабел в мазилка, бетон или гипс картон, фиксиране и укрепване на тръбите, монтаж на разклонителни кутии и свързване, монтаж на конзоли. За точка се броят – розетка или крайна точка, разклонителни кутии.

Включва прозвъняване на инсталацията, свързване на кутии, преместване на контакти, вкопаване на контакти в панел, преместване и монтаж на изводи за допълнителни на осветителни тела и др.

Включва демонтаж на старото електрическо табло, отделяне на токовите кръгове на отделни предпазители монтаж на ново електро табло с главен предпазител.

Цената включва демонтаж на радиатора, затапване на тръбите, монтаж на нагревателя.

Аварийни ремонти

Разполагаме с екип за аварийни ремонти на електроинсталации, късо съединение, възстановяване на електричеството и други, на разположение 24 часа без почивен ден. Не начисляваме допълнителни такси. Без такса посещение, заплащате само за реално извършената работа.

Пристигане до 30 мин. в района на София. Безплатна доставка на  необходими материали в района на София. Осигуряваме гаранция на материалите и монтажа извършени от нас. Посещението на наш техник и представянето на оферта е безплатно.

При запитване за цени за електроинсталации напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд за водопровод и канализация. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.

Препоръчани връзки