UPS инвертори INTIEL са предназначени за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

Подходящи за отоплителни и слънчеви системи на фамилни, малки и средни обекти. Приложимо и за захранване на газови котли и бойлери. Предпазва системите от прегряване, като предотвратява аварии на тръбите, радиаторите и др.

Форма на изходното напрежение – синусоида. КПД – 95%. Автоматично зарежда акумулаторната батерия, когато захранването е осигурено от електрическата мрежа. Възможност за монтиране на вътрешена (само при 150W) или външна батерия. Гаранционен срок: 36 месеца