Видове водомери

Видовете водомери се определят по два начина. В зависимост от това дали механизмът им на измерване има досег с водата или не, те биват сух и мокър водомер. Според това как става същинското измерване на използваната вода те също са два вида – изместващи обем вода или отчитайки скоростта.

Най-точните водомери са сухите, защото отчитащия им механизъм може да се подменя без да сваляте целия водомер и да спирате водата. Поради това те най-често се използват в жилищните сгради.
Мокрите водомери пък предимно се слагат в шахти и са по-икономични, защото не отчитат малките стойности. Недостатъкът на тези водомери е, че механизмът им е в директен контакт с водата и при по-едри замърсители отчитаните количества могат да бъдат грешни. Поради естеството на местата, на които се използват, мокрите водомери често се запотяват и показателите им се разчитат трудно. Те също така са ограничени при монтажа, защото могат да бъдат само хоризонтално разположени, а при по-тесни пространства това е трудно.

Турбинни водомери

Така наречените турбинни водомери са предпочитани за употреба в жилища. Те действат като отчитат броя обороти на турбината и могат да бъдат едно струйни или много струйни. Двата вида дават различна точност на измерване, като при много струйните сметката ви за вода ще е по-точна. Водомерите, които измерват скоростта на водата са ултразвукови и магнитни. При първите отчитането се извършва от специален модул, който изпраща ултразвук по и срещу водния поток, като се измерва разликата във времето при двете посоки. Магнитните водомери налагат използването на изолирани тръби, поради лекият електрически ток, който създават.

Отчитайки количеството на изместена вода, водомерите могат да бъдат бутални или с нотиращ диск. Макар наличието на множеството различни видове водомери и разликата в начина им на работа, винаги се допуска възможността за грешка, която при големи разходи може да достигне до 2%. При по-малкият разход на вода, грешките са по-големи – до 5%. Най-подходящите водомери за дома са турбинните, много струйните или сухите, понеже са най-точни и най-издръжливи.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.