Водоснабдителна и канализационна инсталация в стара къща

Истинско предизвикателство е да се постигне комфорт на обитаване в сграда, строена в друга епоха, отговаряща на други изисквания и нрави. Водопроводната и канализационната инсталация безспорно са необходимо и задължително условие дори за сгради за сезонно обитаване.

Трябва много внимателен и гъвкав подход при прокарването им, така че да не се наруши здравината на носещите елементи и общата визия. Освен технически задължителните изисквания за правилното функциониране от значение са и естетическото оформяне след полагане, удобството при използване и не на последно място достъпът при необходимост от ремонтни работи.
При сгради, обявени за паметници на културата, задължително идеята за реконструкция трябва да се повери не на случаен майстор, а на екип от специалисти, които да действат изключително професионално, за да се постигне добър ефект. Има случаи, при които се разрушават носещи елементи, хаотично се прокарват системи или се съсипват пространства поради липсата на компетентен подход. След обособяване функцията на помещенията от архитекта внимателно се пристъпва към решаване на местата на вертикалните щрангове. По възможност целия ВиК пакет може да бъде прибран в малка инсталационна щахта с възможност за ревизия. Напоследък такива шахти се изпълняват от гипсокартон. Освен тръбите вътре се полагат кранове и други фитинги като неразделна част от инсталацията. В тази ниша тръбите не са на показ и не се нарушава идейно-естетическото възприемане на атмосферата на сградата.

За етажните водопроводни разпределителни връзки е препоръчително в подобни помещения да се използват предимно стените, дори пространствата около касите на вратите, стига да се гарантира отстояние и непресичане с електрическата инсталация. По този начин може по-лесно полипропиленовите тръби да се скрият в мазилката. Ако тръбите се прокарват по външни стени, те задължително трябва да се изолират с необходимите топлоизолационни материали, защото през зимата в къщи, намиращи се в планински и полупланински райони, температурите падат под нулата. Така изолационните материали ще предотвратят замръзване на системата. Правилникът позволява да се полагат водопроводни тръбни участъци и по подове на не жилищни помещения: санитарни помещения, складове, коридори. Задължително е те да бъдат в кожух от шлаух или обсадна тръба, при достатъчно покритие над тях с цел предпазване от механично увреждане. При повреда или авария на водопроводната тръба обсадната тръба предпазва от наводняване околното пространство или тавана на по-ниско разположените помещения. Това специално се отнася за каратаван и други подови конструкции на старите сгради, при които след наводняване съществува риск от намаляване на носещите им функции.

Тръбите от нови материали са еластични, но в най-ниската точка на мрежата е наложително да се монтира спирателен кран с изпускател. Целта е инсталацията да може да се източва при дълго отсъствие или при авария. Прокарването на канализационния щранг в санитарните помещения трябва да е в непосредствена близост до мястото за разполагане на тоалетната чиния. Отводняването на тоалетната трябва да се осъществява без остри ъгли, без прокарването на дълги, преминаващи по пода тръби с голям диаметър, в който са инсталирани безброй други прибори. Подобна картина често може да се види в стари къщи, които са осъвременени. Собствениците обикновено влагат много средства при ремонт и преустройство на старата къща, но това, което е абсолютно задължително, е проект по част ВиК от оторизиран специалист. Майсторските умения за водоплътен монтаж не са достатъчни. Непрофесионалният подход може да компрометира всички останали усилия. Например ако инсталирате вертикален невентилируем канализационен клон, при експлоатация в цялата сграда ще се разнася ужасна миризма. Нивото на пода в санитарните помещения е добре да се направи повдигнато спрямо останалите помещения, така че да се скрият положените канализационни тръби с изискуем наклон. Полагането на материал за повишаване на нивото трябва да е съобразено с изискванията на инженер конструктор. Сутерените на старите сгради са особено подходящи за разполагането на хоризонталната водопроводна и канализационна инсталация и необходимите съоръжения по тях.

Ако сградата е разположена много близо до строително-регулационната линия, се обособява водомерен възел вътре в нея. Иначе той може да е в подходяща по размери водомерна шахта, отговаряща на всички нормативни изисквания, включително и топлоизолирана. Пространството над капака може да бъде хармонизирано с околния ансамбъл. Напоследък започна експериментално полагане на малки цилиндрични водомерни шахти със заключване вън от чертите на парцела, достъпно единствено за контролиращите и експлоатиращите органи на водоснабдителните дружества. Наред с другите преимущества на тези шахтички свързващата тръба от тях до сградата може да се изпълни по сондажен способ, като не се разрушават стари настилки и други елементи на специфичното пространство. Изискването за ситуирането на главната канализационна ревизионна шахта също е нормативно зададено, както и начинът на включване в уличната канализационна мрежа. Необходимо е ВиК специалист да даде решението, за да се гарантира безпроблемното отводняване на сградата и незаливането при дъжд.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.