Водоснабдяване от кладенец

Стандартна инсталация

Водоснабдителните инсталации от кладенци могат да използват:
– Потопяема помпа;

– Пресостат (PM 2);
– Резервоар под налягане.

Налягането на включване може да бъде зададено чрез пресостата и трябва да бъде настроено в съответствие с предналягането в съда. Помпата включва и изключва в зависимост от настройките, зададени чрез пресостата. В зависимост от размера на резервоара, ще има колебания в налягането с течение на времето в диапазона между налягането на включване и налягането на изключване.

Забележка при инсталиране:
Предналягането в резервоара трябва винаги да бъде настроено на 0,9 пъти налягането на включване. Резервоарът служи като съхраняващ съд, ограничаващ честотата на пускане.

Водоснабдяване от кладенец

С контролен модул

Системата с постоянно налягане на водата за водоснабдяване от кладенец се състои от:
– Потопяема помпа;
– Контролен модул;
– Резервоар под налягане;
– С ензор за налягане.

Grundfos препоръчва SQE система за постоянно налягане на водата. Тази интегрирана система (всичко в едно) поддържа постоянно налягане на водата, независимо от променливите нужди.

Забележка при инсталиране:
Предналягането на резервоара трябва винаги да бъде настроено на 0,7 пъти настройката за налягане.

Водоснабдяване от кладенец

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.