Ремонт водопровода

Ремонта на водопроводната инсталация:

Той винаги предполага значителни ограничения в избора на материалите, технологията и организацията на работата и винаги се налага да се съобразим с тези ограничения. Ремонтът на водопроводната инсталация може да е авариен или планиран.

Винаги е по-добре да не се чака авария, а да се предвиди кога и по каква причина тя би могла да се случи, да се изработи проект и да се организира планиран ремонт.

Ако инсталацията е от поцинковани стоманени тръби и са изминали повече от 20 години експлоатация, е напълно нормално и редно да се намерят проектите (екзекутивните чертежи) и да се поръча проект за ремонта. За сгради над 2 етажа е наложително да са налице екзекутивните чертежи. Ако липсват, трябва да се направи заснемане. Всеки собственик (инвеститор) трябва да знае и да помни, че във всички случаи е по-изгодно да се сдобие с плановете на съществуващите водопроводна и канализационна инсталации, без значение дали е готов финансово за ремонт. Закърпването или подмяната само на пробитата тръба води до по-големи разходи.

Преди започване на ремонта трябва да се имат предвид някои задължителни правила, които се знаят, но често не се спазват, а неспазването им предизвиква неприятности. Тези правила са:
– свързването с уличната водопроводна мрежа става само от работни групи, изпратени от собственика (концесионера) на тази мрежа; .
– не се допуска свързването на водопроводното отклонение и на инсталацията с какъвто и да е друг водоизточник;
– не се допуска (и за това се взимат специални мерки) връзка между инсталациите за студена и топла вода по начин, който би позволил втичане На топла вода в студената;
– не се допуска заваряване и огъване на поцинкованите стоманени тръби;
– винаги се взема под внимание евентуалното температурно разширение на тръбите като се оставя възможност за разширение (свиване);
– при частична подмяна на тръби и фасонни части се поставят същите или съвместими.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.