Медни тръби

Медни тръби

Медни тръби. Чистотата на материала от които е произведена медната тръба е 99,9%, неговата точка на топене е 1083°С и топлопроводимост 339 W/m·K, плътността е 8900 кг/м3. Медните тръби се произвеждат и предлагат в различно състояние, показано в таблица 1.1. Произвежданите меки тръби са външен диаметър от 6 до 22мм и могат да бъдат закупени под формата на рула. Полутвърдите медни тръби се произвеждат и предлагат с диаметър от 6 до 133мм (външен диаметър) и могат да намерят и закупят под формата на пръти.

Твърдите медни тръби

се предлагат с външен диаметър от 64 до 267мм и също могат да бъдат купени под формата на пръти. Производителите предлагат медните тръби както с полиетиленово покритие, така и голи. Полиетиленовото покритие издържа на постоянна температура до 95 °С. Обща информация за тръби за инсталации е показана в таблица 1.2. За монтирането на отоплителна система може да се използват тръби с дебелина на стената по-малка от 1мм.
Размерите на медни тръби:
10 x 0,7 mm
12 x 0,8 mm
14 x 0,8 mm
15 x 0,8 mm

Внимание! Употребата на такива тръби се препоръчва само за отплителни системи, за приложения като, питейна вода, газ, дебелина на стената трябва да е 1мм или по-голям.

Медни тръби

Медни тръби


Медни тръби

Медни тръби

Tаблица 1.2. Нива на тегло, кубичен обем и работно налягане според стандарта за медни тръби EN 1057.
Калкулирани са с якост на опън за мек (нагрят) материал Rm=200 N/mm2 и максимална температура 100 °С.

При запитване за тръби напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.