Ремонт на водопровод

Последователност на изпълнение на ремонта

1. Неизбежно разкъртване и откриване на тръбите и всички връзки, и то само на участъка, който ще се подменя. Веднага след или заедно с разкъртването се събират в торби отпадъците от разкъртени мазилки, зидарии и бетони, и се изнасят в предварително доставен контейнер.

Асансьорите, коридорите, антретата, стълбищата, през които се изнасят отпадъците, се почистват незабавно от работниците, които разкъртват и изнасят. Те трябва предварително да са изрично предупредени, че се изисква безупречно почистване.

Работата по разкъртването. и почистването се организира така, че да трае максимално кратко и без да се смущават околни дейности и почивки. Преди да се започне демонтажа се преценява как ще се демонтират бетонираните тръби, когато са без кожуси, за да не се налагат разкъртвания след като са изнесени отпадъците и е почистено.

2. Демонтажът се изпълнява по предварително направен и обявен разчет, за да не се пречи дълго време на водсподаването. Водата се спира от най-близкия кран когато е завършено разкриването и почистването. Тръбите се режат с най-подходящия за случая инструмент и се изнасят и складират на определени места.

З. Материалите и инструментите за новата инсталация да са готови или поне приготвени преди започване на демонтажа. Опитът подсказва, че е добре едни работници да демонтират, а други да монтират като работят паралелно. Звената са от по двама души. При ново строителство и при ремонт с цялостно спиране на експлоатацията, работниците могат да работят и без инженерно-технически надзор, но при обичайните „бързи ремонти“ с цялостна подмяна е необходим постоянен надзор, защото непрекъснато възникват проблеми, които трябва да решава компетентно лице. Този надзор може да се изпълнява от проектант, от технически ръководител, от инвеститорския контрол. Никога не бива да се пренебрегва обстоятелството, че демонтажните работници не са достатъчно внимателни и често нанасят трудно поправими пакости.

4. Да не се забравя, че с демонтажа не трябва да се ликвидират напълно закрепващите устройства или поне тяхното закотвяне към неподвижните части. Винаги е по-изгодно да се използват изцяло или частично старите закрепващи устройства, въпреки че може да се смени видът на тръбите и фитингиге.

5. Ако за подмяната са избрани поцинковани тръби и фитинги, не би трябвало да има проблеми с квалификацията на работниците. Всеки що годе обучен работник може да реже тръби и да прави резби. Бедата, ако има такава, е в прекалената самонаученост на водопроводчиците и тяхната нетърпимост към изисквания и съвети. Инвеститорът обаче плаща и затова трябва неотстъпно да изисква:

– връзките да се уплътняват с тефлонова лента или силиконова паста, а не с кълчища; не е вярно, че е много по-скъпо;
– положената мрежа да се изпита преди да се постави шумо и топлоизолацията след ремонт на водопровод;
– тръбите да са достатъчно вкопани, ако и когато не са открити, за да се осигури достатъчно дебела мазилка. Ако това не е спазено впоследствие се пукат облицовъчните плочки или се появява конденз; .
– винаги се осигурява наклон. Освен за изпразване и за избягване на въздушни възглавници, наклонът е необходим за намаляване на шума и трептенията;
– да не се допускат връзки в местопреминаването през плочи, греди, стени. За да не правят допълнително резба или да донесат от склада или магазина по-дълго или по-късо парче тръба, работниците винаги са склонни да оставят връзка, където не трябва и да замаскират деянието.
– изводите за чешми, кранове и т.н. за топла и студена вода да съвпадат точно по хоризонтала и напред-назад, така, че при монтажа на смесителни батерии и кранове да не се налагат усилия, удължения и разкъртвания. За целта инвеститорът трябва да укаже изрично разстоянията (дебелината на обпицовката). Ако забележи пропуск, инвеститорът трябва да изиска незабавно демонтаж и нов монтаж под наблюдение. Всяка отстъпка пред мотива, че има възможност неточности до 5 мм да се преодолеят при монтажа, води до неудобства при експлоатацията. Дразненето от вида на нехоризонталната смесителна батерия също е неудобство.

6. Височината и разстоянията между изводите не се нормират. Те се определят от проектант или инвеститор по функционални и естетически съображения и затова не трябва да се позволява на водопроводчиците да диктуват котите по техни разбирания и удобство за изпълнението.

7. Ако за ремонт на водопровод са избрани пластмасови тръби, освен спазване на съветите по т. 5, е необходимо инвеститорът да е наясно кой вид тръби, фитинги и начин се избира и защо. Инвеститорът трябва да знае, че сигурни критерии за избор на пластмасови тръби няма и освен това производството на този артикул се усъвършенства и обновява непрекъснато. Световноизвестните производители са в динамична конкуренция, малко променят, много афишират, обещават фантастични срокове за годност, още по-фантастични експлоатационни качества и особено сигурност на връзките. Нито едно от тези качества още не е доказано от живата практика, така че много често инвеститорът е прав да избира само по цена като спазва само основните правила, описани по-горе като: налягане, топла-студена вода, лесен монтаж. Във фирмените указания за свързване и монтаж, всеки производител, съответно доставчик, съвсем естествено обявява своята технология като най-добра. Няма нито научни, нито експериментални доказателства, че някои от видовете тръби ще се окажат санитарно-хигиенно неподходящи или с времето
ще се чупят, саморазлагат и т.н.

Това засега са пазарно-конкурентни хватки, защото в световен мащаб конкуренцията е жестока, а в нашата страна сега се състезава прекалено голям асортимент. За всеки случай е добре да не забравяме еуфорията по внедряването на етернита и последиците при замяната му, при все, че все още не е доказана вредността му за строителство. „Битката“ за екологично чисти строителни продукти е прекалено загрубяла и манипулацията е достигнала такива върхове, че никой сега не знае след 10 години кои пластмасови тръби и връзки ще бъдат правилните. Затова и не даваме и конкретен съвет за избор. Критерият сега е цената, но цена, определена комплексно, а не само за материала. По-новите модификации тръби и фитинги имат безспорни предимства по отношение на полагане и свързване, но са по-скъпи като материали и обратно. По чисто технологични съображения се предпочитат лепените връзки пред заварените. Свързването на пластмасовите тръби чрез заваряване е също вид лепене. Колкото и да е „по-сигурна“, елекровръзката изисква допълнителни приспособления, спазване стриктно на технологични изисквания и внимание, а лепената е елементарна и не по-малко сигурна. Пред пелените връзки вече се предпочитат „свиващите се тръби с т. нар. тетогу ефект“, които са и прозрачни. По-скъпи са, но, както ни уверяват дистрибуторите, по-съвременни.

Най-важното е да не се смесват тръби и фасонни части от различни видове. В практиката има случаи, когато самонадеяни „майстори“ и невнимателни инвеститори „заваряват“ тръби и части, които трябва да се лепят и обратно. Винаги след ремонт на водопровод, преди топло и шумоизолацията, преди каквото и да е замазване и закриване, се прави изпитването със студена, съответно с топла вода. Изпитването се прави след изпълнение на предвидените укрепвания. Инсталацията за топла вода непременно се изпитва и с топла вода.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.