Разчитане на водопроводния чертеж

Разчитане на водопроводния чертеж

Разчитане на водопроводния чертеж

Символите на чертежите на водоснабдяването и канализацията трябва да се посочат не само при строителството на многоетажни сгради, но и по време на строителството на малки къщи. Независимо от вида на сградата, винаги се използват специални правила. Те се регулират от ГОСТ и се използват във всички програми, които ви позволяват да създавате чертежи на канализацията и водоснабдяването, включително в Автокад. Повечето модерни сгради са оборудвани със системи, които отговарят за прилагането на санитарни и технически стандарти. По правило това е комплекс от инженерни комуникации, който включва система за топла и студена вода, канализация, газоснабдяване, изхвърляне на отпадъци, канализация, отопление.

Разчитане на водопроводния чертеж

Необходим е за комфортен живот в жилищна сграда за хора. Но за да могат всички системи да работят правилно, рискът от проблеми трябва да се сведе до минимум. И така, с каквито и да е повреди, можете веднага да решите проблема, всичко е внимателно планирано.

Най-важните системи, включително канализационната система с водоснабдяване, трябва да бъдат обмислени възможно най-добре, да бъдат поставени на чертежа и след това да се изпълнят в съответствие с предварително определен план. Само в случай на правилно изготвяне на чертеж и изпълнение на всички негови изисквания, може да се изгради сграда, която да отговаря на всички стандарти за готовност и комфорт.

Проектиране на канализация и водоснабдяване

Тези системи играят много голяма роля в живота на хората. От това, колко точно ще се направи чертежът на канализацията и водоснабдяването, зависи комфортът на обитателите на къщата, както и подобряването на помещенията. Особена роля имат отводнителните системи.

Някои хора смятат, че няма нищо трудно в инсталирането на канализационна система, но всъщност изготвянето на проекта е много голяма, отнемаща много време и отговорна работа. Ако направите дори и най-малката грешка, то определено ще се покаже. Понякога става въпрос за факта, че неточен дизайн води до факта, че къщата е непригодна за цял живот. Канализационната система е необходима за отстраняване на отпадъчни течности и твърди отпадъци от всеки апартамент.

Неправилно изграждане и разчитане на водопроводния чертеж

Най-често има много неприятни миризми, така че дизайнът на дренажната система се прави, като се вземат предвид всички норми, правила за хигиена и подобряване на жилищните помещения. Чрез канализацията преминават и твърди елементи, и мазнини, и голямо количество дъждовни води. Това предполага, че системата трябва да бъде надеждна, за да изпълни качествено основната си цел през целия предписан период на експлоатация.

Но никой не е защитен от форсмажорни ситуации. Следователно, проектът за канализацията трябва да бъде проектиран по такъв начин, че в случай на непредвидени обстоятелства и всякакви аварии всичко да може да бъде бързо коригирано. Дренажната система е много важна за всеки дом – висок и частен. Неговата задача е премахването на канализацията в специални резервоари.

Проектиране, изготвяне и разчитане на водопроводния чертеж

Много е важно да проектирате системата така, че замърсените течности да не попадат в земята. В противен случай може да има опасност от санитарен и епидемиологичен риск в околността. Най-често водоснабдителната и канализационната система е проектирана на етапа на започване на строителството.

Но също така се случва, че трябва да донесете вода и да направите дренаж във вече завършена къща. Най-често това се среща в стария фонд и в частния сектор. При изготвянето на такива чертежи има някои особености. За всеки случай решенията се вземат индивидуално. Заслужава да се отбележи, че дори и в най-простия на пръв поглед, има много нюанси, които трябва да бъдат взети под внимание.

Изготвяне на проекта

Ето защо, при изготвянето на чертеж и проект за водоснабдяване и канализация за жилищна сграда, трябва да се обърнете към професионалисти. Експертите знаят точно как правилно и безопасно да осигурят на къщата вода и да премахнат отпадъчните води от помещенията. За правилното поставяне на водопроводната и канализационната система е необходимо да се изготви предварителен чертеж. За всеки тип стая ще бъде различно.

Освен това, експертите винаги вземат предвид особеностите на къщата, географското местоположение и броя на стаите, в които ще се доставят, и откъде ще дойде водата. Има много нюанси по този въпрос, но винаги преди да започне работа, се създава схема, въз основа на която ще се извърши по-нататъшна работа.

При изпълнение на чертежи трябва да се използва общоприета нотация

Това са условни символи, които улесняват всеки майстор да чете една или друга схема, дори и най-сложната. Обозначенията, които се използват за съставяне на чертежите на водоснабдителните и канализационните системи, се регулират от документите на МРРБ. Налице е списък от допустими символи, с помощта на които може да се състави подробна схема за това как водата ще се влива и излиза от къщата.

Всеки специалист знае как правилно да съставя чертежи с помощта на символи. За това има специални програми, например AutoCAD. Тя позволява използването на всички елементи. Но трябва да се има предвид, че създаването на висококачествена и правилна схема на системата за захранване и заустване на вода от една къща е доста сложна задача.

Вид на схемата след разчитане на водопроводния чертеж

В зависимост от вида на сградата може да се използва компактна или опъната схема. Тук голяма роля играят възможностите на жилищните помещения. Ако проектът за водоснабдяване и канализация бъде изготвен преди започване на строителството на сградата, тогава е възможно всички обекти да бъдат разположени наблизо, което ще улесни по-нататъшната работа.

Когато става въпрос за извършване на вода и въвеждане на канализация във вече завършена сграда, може да има пречки, поради които санитарните уреди трябва да бъдат поставени на различни места. Това трябва да бъде посочено в проектните документи.

Символи на чертежа

При проектирането на система за топла и студена вода и канализация е обичайно да се използват специални символи. Те могат да бъдат различни, но МРРБ регулира всички стандарти, така че не можете да ги променяте по ваша преценка. Схемата трябва да съдържа само знаците, които се използват от всички експерти в тази област.

Разчитане на водопроводния чертеж

Разчитане на водопроводния чертеж

Специални символи и буквено-цифрови елементи могат да се използват за идентифициране на водопроводни и санитарни системи. В чертежа винаги се използват линии. Символите се използват без допълнително обяснение. Изключения са само онези елементи, които се регулират от индустриалните стандарти. В този случай се препоръчва да се предостави връзка към тях. Общо повече от 70 елемента се използват за създаване на схема за водоснабдяване и канализация.

Използване на символите и разчитане на водопроводния чертеж

Не всички от тях са общи, но някои от тях са задължително присъстващи при изготвянето на стандартен чертеж. На схемата често можете да срещнете прави и прекъснати линии и пунктирани линии с точка. Това е линия от канализационни, дъждовни и смесени канали. На диаграмите има елементи с линии с различна дължина, които се допълват с всякакви елементи, като правоъгълници, кръгове, триъгълници и просто перпендикулярно извлечени сегменти.

Те имат различно значение и показват наличието на дренаж, завършването на тръбна секция, наличието на клапан и др. Кръгова маркировка с буквата показва наличието на газов уловител, уловител на мазнини, клапан за гориво, капан за мръсотия и др. В тази област. Писмото в центъра на кръга е лесно да се разбере какво е заложено.

Какво съдържа проекта за вода и канализацията?

При изготвянето на проект трябва да вземете предвид много различни моменти. Тук, като правило, се посочват не само разположението на различни възли, тръби, клапани и уловители, но и значителна част от друга важна информация за изпълнителите. Необходимо е майсторите да бъдат по-лесни и по-удобни за четене на рисунките.

Тук се използват следните конвенции, но главно в буквено-цифрова форма. Проектната документация трябва да включва план за комуникационно окабеляване, а именно топло и студено водоснабдяване и канализационни системи. Посочват се данните от таблицата на кладенеца, спецификацията на проекта и много друга информация, която може да бъде полезна по време на изпълнението на планираните работи.

Правилно функциониране

Само с правилната подготовка на всички документи можете да бъдете сигурни, че системата ще функционира правилно и няма да създава неудобства за хората, които ще живеят в проектираната сграда. Ще бъде невъзможно да се справим с тази задача без определени знания и опит, затова, ако има съмнения в собствените ни способности, си струва да се възложи тази работа на професионалисти.

Информация за обозначаването на канализационната система и водоснабдяването обикновено се включва в документацията на проекта с помощта на буквено-цифрови символи. Те са общи за всички диаграми и чертежи на водопроводни мрежи. Общото наименование на акведукта е обозначено с В0, тръбите за битова вода ще бъдат изписани като В1.

Пожарни системи

Ако схемата посочва водоснабдяването на противопожарната система, тогава се посочва B2, а водата за промишлени нужди се доставя чрез тръба B4. По този начин всичко, което има марка “B”, принадлежи на водоснабдителната система. Знакът за канализацията е маркиран с буквата „K“. Ако е необходимо да се определи вътрешна дренажна система на диаграмата, ще се посочи К1. За канализацията се използва символа K2. За да се създаде дренажна система в промишлените помещения, ще се използва марката К3.

Разчитане на водопроводния чертеж

Разчитане на водопроводния чертеж

Всички цифрови, азбучни и графични символи трябва да се прилагат правилно. Не се допуска използването в чертежите на водоснабдяване и канализация на онези елементи, които не са регулирани от МРРБ.

Подходящи знаци и символи

Трябва да се помни, че с помощта на подходящи знаци се създава формула, според която изпълнителите продължават да работят. Ако предпишете схема и изготвите чертеж неправилно, това може да доведе до прекомерно бързо износване на мрежата, чести повреди или дори да направят сградата неподходяща за живота на хората.

Правилните знаци и символи гарантират, че изпълнителят ще прочете документа както трябва да бъде, и от това зависи качеството на строителните и монтажните работи. При спазване на всички изисквания на държавната спецификация е възможно да се разработи ефективна канализационна и водоснабдителна система, която да бъде гаранция за тяхната продължителна и безпроблемна работа.

Създаване на чертеж в „AutoCAD“

Тази програма е една от основните помощници в дизайна, тъй като ви позволява да създавате чертежи бързо и удобно. В системата AutoCAD можете да разработите проект за водоснабдяване и канализация. Но това ще изисква известни познания, тъй като програмата има свои собствени характеристики. Дори и за да развиете най-простата рисунка в Автокад, трябва да прекарате няколко часа в изучаване на програмата.

Разчитане на водопроводния чертеж

Разчитане на водопроводния чертеж

В Интернет се предлагат много безплатни уроци, които да прочетете. Това е достатъчно, за да се създаде прост чертеж на водоснабдителните и канализационните системи. Програмата е удобна, защото може да нарисувате всяка схема. За да се създаде система за изтегляне и отвеждане на вода от жилищна сграда, се използват същите символи, както при конвенционалните чертежи.

Програмата „AutoCAD“

има огромно количество предимства, които ще бъдат полезни за онези, които създават проекти за водоснабдителни и канализационни системи. Тук можете да направите сканиран чертеж, след което да направите корекции върху него. Функциите на програмата ви позволяват да не рисувате всички елементи, а да маркирате само половината и след това да използвате функцията за отражение на чертежа.

Програмата „AutoCAD“ ще бъде полезна за тези, които се занимават с проектирането на различни системи. Но тя трябва да бъде внимателно проучена, така че работата да е лесна и удобна. В допълнение към „AutoCAD“ има и други специални програми. Но във всеки случай ще им отнеме много време, така че е много по-лесно да се възложи работата на чертежите на професионалисти.

Тръбопроводите

за топла и студена вода, канализация, канализация, газ снабдителни мрежи, вентилационни и климатични системи, както и отопление са свързани със санитарни системи и инженерно оборудване за жилищни, промишлени и обществени сгради. За да се оборудват сгради за различни цели с инженерни и санитарни системи, се разработва и съставя набор от работни чертежи. Тя включва: Планове и раздели на инсталации

Планове, разрези и аксонометрични системи Общи данни за системите за водоснабдяване, отопление, канализация, вентилация и климатизация Основните компоненти на инженерните и санитарните системи са: Тръбопроводи (щрангове, хоризонтални линии и връзки за оборудване) Тръбни фитинги (клапани, кранове, клапани, клапани и др.)

Различно оборудване

(помпи, филтри, климатици, бойлери и др.) Основата за съставяне на инженерни и санитарни инженерни системи на сгради и съоръжения е информацията, съдържаща се в архитектурните и строителните чертежи, на разрезите и плановете, с които разполагат.

Той съдържа графични изображения и оформления на тръбопроводи и тръбни фитинги, както и метене, профили и участъци от стени, които изобразяват както елементите на инженерните и санитарните системи, така и връзките, които трябва да бъдат между тях. За по-визуално и разбираемо изображение на най-сложните възли, някои фрагменти от раздели и планове се извършват в по-голям мащаб.

Диаграми и разчитане на водопроводния чертеж

На аксонометричните диаграми, направени във фронтална изометрия, те изобразяват най-сложните по своя дизайн и най-широки мрежи на водоснабдяване, отопление и газоснабдяване. В същото време за отделните участъци от тръбопроводите се посочват стойности като диаметър, посока и дължина на наклона, както и дължината на участъка.

Работните чертежи са приложени спецификации на оборудването и материалите. Съгласно приетите стандарти, конвенционалните графични символи се използват за изобразяване на различни елементи от санитарните системи на диаграми и чертежи.

При запитване за разчитане на водопроводния чертеж напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.