Стоманени поцинковани тръби

Ако инвеститорът, съответно проектантът, е решил да подменя съществуващата водопроводна инсталация или част от нея с поцинковани тръби, е нормално да предвиди и достави и поцинковани фитинги. На пазара се предлагат и в практиката все още прилагат поцинковани стоманени тръби, чиито размери се означават в цолове – 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″, 21/2″, 3″, 4″. 

Произвеждат се като „тръби стоманени заварени водо- и газопроводни по БДС“ и след това се поцинковат. Възможно е, и не е трудно, част от водопроводна инсталация, изпълнена с поцинковани тръби, да се подмени с пластмасови или медни при спазване на елементарни правила за свързване.

Стоманените поцинковани тръби имат съществен недостатъци в сравнение с пластмасовите и медните, но въпреки това, проектанти и майстори нерядко ги предпочитат, главно защото така са учили и така са свикнали.

Недостатъците им са:

– сравнително малката трайност поради корозионната им неустойчивост, въпреки галванизацията – максимално 20 години;
– отлагането на наслойка от различен произход, която в местата на появила се корозия може да стигне до запушване на тръбата при по-малки диаметри;
– значителен коефициент на топлопроводност, който води до топлинни загуби при топлопроводите и до конденз при студенопроводите. И в двата случая съпътстващите явления са неприятни и отстраняването им е свързано с разходи;
– неогъваемост, която изисква и при малки чупки или извивки да се употребят фитинги;
– повече труд, особено при подмяна (ремонти);
– произвеждат шум ако не се вземат специални мерки.

Фитингите за свързване на стоманени поцинковани тръби са също от нисковъглеродна (мека стомана) и след това поцинковани. Фитингите могат да са с вътрешна или външна цолова резба и това трябва да се има предвид при специфицирането и съставката. Фитингите, както и тръбите, могат да бъдат с цилиндрична или конична (конусна) резба. У нас се предлагат и влагат преимуществено тръби и фитинги с цилиндрична резба, но има случаи на несъобразен внос с конични резби.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.