Стоманени тръби характеристики

Стоманени тръби характеристики. В тази таблица са показани размерите и теглото на линеен метър за черни тръби. Теглото на поцинкованите тръби е от 3 до 4.5% по-голямо. Този вид тръби се употребяват за работно налягане до 10 атмосфери при обикновени стени и до 16 атмосфери за тръби с усилени стени.

В студено състояние тръбите могат да се огънат с радиус на огъване от 6 до 7.5 пъти диаметъра на тръбата, без да се появят пукнатини в шева. Шевът трябва да остава винаги в неутралната осева линия на тръбата отстрани. Стоманени тръби характеристики

Стоманени тръби характеристики

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.