Безопасност на електроинсталациите

Безопасност на електроинсталациите

Безопасност на електроинсталациите. Като за начало най-важното е електрическата мрежа в жилището Ви да бъде безопасна. Колкото знаете как работи цялата електрическа инсталация, толкова по-навреме можете да отреагирате, в случай, че се появи извънреден проблем. По някой път бързото ориентиране е от огромно значение, защото може да ви спаси живота . Ако знаете нещата, които „казват”, че мрежата в дома ви ви е претоварена, Вие ще знаете, че трябва да направите нещо, за да не се стигне до нещо по-сериозно.

Сигнали

Когато светлината от лампите „трепти”, означава че мрежата се нуждае от ремонт и смяна. Когато бушоните често „падат”, тогава някъде остарялата инсталация се претоварва и трябва да непременно да обърнете внимание на това. Все по-шумното „жужене” при включване на осветлението, е ясно предупреждение, че е време да повикате квалифициран специалист. Ако контактите в дома ви са почти изтръгнати от основата си, трябва да знаете, че това е наистина опасно.

Вземете мерки веднага!

Не чакайте да се случи нещо лошо! Бушони – тази част от ел.мрежата я „спасява” от претоварване. Когато мрежата се натовари или когато кабел или няколко кабела са повредени, бушоните ще прекъснат веригата и ще променят протичането на ток. Така домът ви ще бъде предпазен от пожар. Малко по-малко старите порцеланови бушони се заменят във всяко едно домакинство от новите модели бушони.

Електро табло

Съветваме ви, ако все още употребявате стар модел ел.табла, да ги смените. Съществуват две основни причини да се уверите във тази стъпка. Първо, те са по-чувствителни към проблемното справяне с тока. С тях домът ви ще стане по-безопасен и по-сигурен. Също така, когато някои от кабелите в мрежата се разхлабят и в последствие на това по мрежата се получи прегряване и опасност от пожар, новите бушони ще спрат това навреме – ще реагират преди опасността да се е случила. Заедно с това, новите бушони по-рядко се налага да бъдат сменени. А пък подмяната им става бързо и лесно, за разлика от старите такива.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.