Електрически вериги и схеми

Електрически вериги и схеми

Електрически вериги и схеми. Знаете ли че отвсякъде ни обкръжава несметно колическво електричесво? То се намира във всеки предмет, металите, дървото, дрехите, в нашето собствено тяло. Нали свички вещества се състоят от съвсем мънички частици – атоми. Всеки атом има ядро, около него се въртят електрони, при което както атомното тяло, така и електроните носят електрически заряд.

Електричеството в природата

Но ако това е така, защо ние не забелязваме електричеството, което се намира в цялата обкръжаваща ни природа? Защо то не ни напомня за себе си? Това се обяснява с обстоятелството, че има два вида електрически заряди – положителни и отрицателни, и когато те са еднакви количества заедно, се неутрализират взаимно. Затова предметите нямат никакви електрически свойства. Но е достатъчно да се наруши равновесието между тях, за да възникнат нови, особени електрически явления.

Природни бури

Какво става например по време на буря? На едни места буреносните облаци натрупват положителни заряди, а на други места или на земната повръхност се натрупват отрицателни. Тогава между тях възниква могъщ електрически заряд – ярка мълния. Всеки атом обикновено има еднакво количество положителни заряди в ядрото и отрицателно заредени електрони. В атомите на алуминия примерно има 13 половителни заряда в ядрото и 13 отрицателно заредени електрона, в атомите на желязото те са по 26, в атомите на кислорода по 8. Такъв атом е електрически неутрален.

Атоми и електрони

Но ако от атома се отделят няколко или дори един електрон, електрическото равновесие се нарушава. Както „свободните“ електрони, така и остатъкът от атомите (йоните), в които сега остават повече положителни заряди, отколкото отрицателни, започват да проявяват своите електрически свойства.

Какво е електрически ток?

Това е движение на голямо количество мънички заредени частици. Електрическите токове се срещат и в природата. Те възникват например в земята и геолозите ги използват при търсенето на полезни изкопаеми. Силни електрически токове се образуват на стотици километри над нас в йоносферата, в най-горния зареден с електричесво слойна въздуха. Красивите разноцветно сияния, които се наблюдават в полярните страни, са движение на заредените частици през разредените газове или особени електрически токове.

Открития

С помоща на изкуствени спътници и космически ракети учените открили, че около земята, на разтояние хиляди километри се движат грамадни потоци заредени частици. Още по силни грамадни електрически токове възникват на слънцето, в неговите нажежени газове, които се сътоят от заредени частици и се намират в състояние на бурно движение. Обаче всички тези електрически токове значитено се отличават от ония, които се създава и използва в техниката от човека.

Запитване

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Препоръчани връзки