Електроинсталацията у дома

Няколко неща, които всеки трябва да знае за електроинсталацията у дома си:

В технологичната ера, в която живеем и покачващият се стандарт на живот, остарялата електрическа мрежа често бива подложена на предизвикателства от модерните уреди в дома. Важно е да имате възможно най-добра представа за състоянието и функционалността на електрическата ви инсталация. От това зависи изправността на скъпите електроуреди, а понякога на карта е и живота ви.

Трябва да можете да реагирате своевременно при появил се проблем в ел. мрежата и да избегнете претоварването й. Първите и най-очевидни признаци на електрически проблем е когато лампите ви започнат да трептят. Първо се уверете, че проблемът не е в крушките и след това направете цялостна ревизия и ремонт на проблемните елементи. Ако в дома ви често спира тока и ви падат бушоните, това е признак на претоварване и означава, че електрическата ви инсталация е остаряла и не успява да издържа на разхода ви на ток. В такъв случай е нужна намесата на професионален електротехник, който да поднови старото с ново.

Разклонители и контакти

Трябва да бъдете много внимателни за повреди и дефекти в най-често използваните разклонители и контакти. Оголването им е изключително опасно и застрашава живота на всички в дома ви. Обърнете внимание и на ел. таблото, където са разположение бушоните. Те са основната защита в ел. инсталацията ви и при проблем и прекомерно натоварване прекъсват веригата. Остарелите порцеланови бушони не са толкова надеждни и е най-добре да бъдат подменени с по-модерните. Те са по-ефективни и чувствителни, имат по-дълъг живот и се сменят много по-лесно. Можете да отделите средства и за цялостната подмяна на таблото, за да избегнете проблеми с връзките на кабелите и опасността от прегряване и пожар.

Никога не подценявайте опасността от възникване на непредвидени дефекти и проблеми в електрическата инсталация на вашия дом и през няколко години правете цялостна проверка за изправността й.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.