Как да изберем дефектнотокова защита

Как да изберем дефектнотокова защита

Как да изберем дефектнотокова защита. Препоръчва се за групова защита от токове на утечка на няколко извода, като всеки от изводите е защитен с индивидуален автоматичен прекъсвач срещу претоварване и късо съединение. Дефектнотоковите защити намира приложение както в жилищни сгради, така и в обществени сгради и в индустрията.

 • Избира се според сумарния ток на товара и прагa на утечния ток – Пр. ID, 2P, 40A, 30mA.

Дефектнотоковата защита не осигурява защита срещу претоварване и късо съединение – последователно във веригата трябва да бъде включен автоматичен прекъсвач. Ако дефектнотоковата защита се използва като главен прекъсвач на апартаментно табло, зaщитата от претоварване и късо съединение може да се изпълнява от прекъсвача на извода в захранващото табло, при електромера.

Недостатъци на груповата защита от токове на утечка с дефектнотоковата защита:

 • при утечка по един от изводите се прекъсва захранването на всички защитавани изводи
 • при много изводи защитени с една дефектнотокова защита съществува риск от нежелани изключвания
 • защитата от претоварване и късо съединение трябва да се гарантира с отделен автоматичен прекъсвач

Как да изберем дефектнотокова защита

Защита чрез комбинирано устройство автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита

Осигурява цялостна защита от претоварване, к.с. и токове на утечка на единичен извод. Намира приложение в жилищни и обществени сгради.

 • избира се според тока на товара, според прагa на утечния ток и по изключвателна възможност спрямо очаквания ток на късо съединение – Пр. DPN Vigi 25A, 30mA, Icn=6kA
 • предимства на индивидуалната защита с DPN Vigi – изключва се само изводът с повреда, без да се прекъсва захранването на останалите консуматори
 • минимална вероятност за нежелани изключвания; гарантирана изключвателна възможност 6kA (3kA при Declic Vigi); по-малко място в таблото

Защита чрез модул за токове на утечка, който се добавя към автоматичния прекъсвач

Осигурява цялостна защита от претоварване, к.с. и токове на утечка на единичен извод или на група от изводи. Изключвателната възможност е равна на изключвателната възможност на автоматичния прекъсвач, което я прави подходяща за инсталации с голям ток на к.с. Намира приложение в индустрията и в големи обществени сгради.

избира се според номиналния ток на автоматичния прекъсвач, с който се комбинира и според прагa на утечния ток – Пр. Vigi C60, 2P, 25A, 30mA
предимства – като при DPN Vigi, но може да се прилага и за изводи с номинален ток над 40А и ток на к.с. над 6kA; защита на трифазни линии; подходяща е и за групова защита на няколко извода.

Как да изберем дефектнотокова защита

Изборът на най-подходящата дефектнотокова защита (ДТЗ) зависи от няколко фактора, свързани с конкретните изисквания на електрическата инсталация и потребителските нужди. Ето някои съвети за избор на подходящата ДТЗ:

 • Тип на Инсталацията: Различните видове електрически инсталации (домашни, комерсиални, индустриални) могат да изискват различни видове ДТЗ. За домашни инсталации обикновено се използват стандартни ДТЗ, докато по-големи инсталации, като тези в промишлеността, могат да изискват по-специализирани модели.
 • Клас на Защита: Класовете защита на ДТЗ се определят от стандартите. Най-често използваните са клас A (защита от късо съединение и претоварване) и клас AC (защита срещу късо съединение и защита от някои видове дефектни токове).
 • Чувствителност на Тока: Чувствителността на тока определя дефектния ток, при който ДТЗ ще реагира. За домашни приложения често се използват ДТЗ с чувствителност около 30 mA (милиампера), което предоставя добра защита срещу токове, които преминават през човешко тяло.
 • Вид Дефектни Токове: В зависимост от изискванията на системата, може да бъдат избрани ДТЗ, които предлагат защита срещу конкретни видове дефектни токове, като например токове със съпротивление или токове с капацитивен характер.
 • Капацитет на Изключване: Капацитетът на изключване (номинален ток) е максималният ток, който ДТЗ може да издържи преди да се активира. Трябва да се внимава този параметър да отговаря на спецификациите на електрическата система.
 • Инсталационен Размер и Тип: ДТЗ се предлагат в различни размери и типове, включително модулни, дин-релсови и други. Трябва да се уверите, че избраният модел се вписва във вашия електрически панел и отговаря на стандартите за инсталация.
 • Допълнителни Функции: Някои ДТЗ предлагат допълнителни функции като автоматично възстановяване, индикация за състоянието, защита от радиочестотни смущения и други. Тези функции могат да бъдат полезни в зависимост от конкретните нужди.

За конкретния избор на ДТЗ за даден проект, винаги е препоръчително консултиране с професионален електротехник или инженер. Те могат да оценят конкретните изисквания и да предложат най-подходящия модел за ситуацията.

Всички продукти са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

При запитване как да изберем дефектнотокова защита напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.