Как да изберем дефектнотокова защита

Как да изберем дефектнотокова защита. Препоръчва се за групова защита от токове на утечка на няколко извода, като всеки от изводите е защитен с индивидуален автоматичен прекъсвач срещу претоварване и късо съединение. Дефектнотоковите защити намира приложение както в жилищни сгради, така и в обществени сгради и в индустрията.

  • Избира се според сумарния ток на товара и прагa на утечния ток – Пр. ID, 2P, 40A, 30mA.

Дефектнотоковата защита не осигурява защита срещу претоварване и късо съединение – последователно във веригата трябва да бъде включен автоматичен прекъсвач. Ако дефектнотоковата защита се използва като главен прекъсвач на апартаментно табло, зaщитата от претоварване и късо съединение може да се изпълнява от прекъсвача на извода в захранващото табло, при електромера.

Недостатъци на груповата защита от токове на утечка с дефектнотоковата защита:

  • при утечка по един от изводите се прекъсва захранването на всички защитавани изводи
  • при много изводи защитени с една дефектнотокова защита съществува риск от нежелани изключвания
  • защитата от претоварване и късо съединение трябва да се гарантира с отделен автоматичен прекъсвач

Как да изберем дефектнотокова защита

Как да изберем дефектнотокова защита

Защита чрез комбинирано устройство автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита

Осигурява цялостна защита от претоварване, к.с. и токове на утечка на единичен извод. Намира приложение в жилищни и обществени сгради.

  • избира се според тока на товара, според прагa на утечния ток и по изключвателна възможност спрямо очаквания ток на късо съединение – Пр. DPN Vigi 25A, 30mA, Icn=6kA
  • предимства на индивидуалната защита с DPN Vigi – изключва се само изводът с повреда, без да се прекъсва захранването на останалите консуматори
  • минимална вероятност за нежелани изключвания; гарантирана изключвателна възможност 6kA (3kA при Declic Vigi); по-малко място в таблото

Защита чрез модул за токове на утечка, който се добавя към автоматичния прекъсвач

Осигурява цялостна защита от претоварване, к.с. и токове на утечка на единичен извод или на група от изводи. Изключвателната възможност е равна на изключвателната възможност на автоматичния прекъсвач, което я прави подходяща за инсталации с голям ток на к.с. Намира приложение в индустрията и в големи обществени сгради.

избира се според номиналния ток на автоматичния прекъсвач, с който се комбинира и според прагa на утечния ток – Пр. Vigi C60, 2P, 25A, 30mA
предимства – като при DPN Vigi, но може да се прилага и за изводи с номинален ток над 40А и ток на к.с. над 6kA; защита на трифазни линии; подходяща е и за групова защита на няколко извода.

Всички продукти са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

При запитване как да изберем дефектнотокова защита напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин shop.elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Как да изберем дефектнотокова защита

Как да изберем дефектнотокова защита

Как да изберем дефектнотокова защита