Как да изберем подходящата дефектнотоковата защита

Защита чрез разединител с дефектнотокова защита – ID Препоръчва се за групова защита от токове на утечка на няколко извода, като всеки от изводите е защитен с индивидуален автоматичен прекъсвач срещу претоварване и к.с. Намира приложение както в жилищни сгради, така и в обществени сгради и в индустрията.

– Избира се според сумарния ток на товара и прагa на утечния ток – Пр. ID, 2P, 40A, 30mA.

– Не осигурява защита срещу претоварване и к.с. – последователно във веригата трябва да бъде включен автоматичен прекъсвач. Ако ID се използва като главен апарат на апартаментно табло зaщитата от претоварване и к.с. може да се изпълнява от прекъсвача на извода в захранващото табло.

– Недостатъци на груповата защита от токове на утечка с ID – при утечка по един от изводите се прекъсва захранването на всички защитавани изводи; при много изводи защитени с една дефектнотокова защита съществува риск от нежелани изключвания; защитата от претоварване и к.с. трябва да се гарантира с отделен автоматичен прекъсвач.

Как да изберем подходящата дефектнотоковата защита

Защита чрез комбинирано устройство автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита – DPN Vigi, Declic Vigi

Осигурява цялостна защита от претоварване, к.с. и токове на утечка на единичен извод. Намира приложение в жилищни и обществени сгради.

избира се според тока на товара, според прагa на утечния ток и по изключвателна възможност спрямо очаквания ток на к.с. – Пр. DPN Vigi 25A, 30mA, Icn=6kA
предимства на индивидуалната защита с DPN Vigi – изключва се само изводът с повреда, без да се прекъсва захранването на останалите консуматори; минимална вероятност за нежелани изключвания; гарантирана изключвателна възможност 6kA (3kA при Declic Vigi); по-малко място в таблото.

Защита чрез модул за токове на утечка, който се добавя към автоматичния прекъсвач – Vigi
Осигурява цялостна защита от претоварване, к.с. и токове на утечка на единичен извод или на група от изводи. Изключвателната възможност е равна на изключвателната възможност на автоматичния прекъсвач, което я прави подходяща за инсталации с голям ток на к.с. Намира приложение в индустрията и в големи обществени сгради.

избира се според номиналния ток на автоматичния прекъсвач, с който се комбинира и според прагa на утечния ток – Пр. Vigi C60, 2P, 25A, 30mA
предимства – като при DPN Vigi, но може да се прилага и за изводи с номинален ток над 40А и ток на к.с. над 6kA; защита на трифазни линии; подходяща е и за групова защита на няколко извода.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.