Безопасна Работа на Отоплителната Система

Когато изграждате отворена отоплителна система, осигурете пряка връзка между камината и разширителния съд. По тази свързваща тръба не бива да има никакви спирателни елементи, които биха прекъснали връзката. Всички елементи на инсталацията трябва да бъдат осигурени против замръзване, особено ако разширителният съд или други части от нея са разположени в неотопляеми помещения. За да се гарантира безопасната работа на затворена отоплителна система е необходимо същата да е осигурена с:

Предпазен клапан по налягане – настроен на 1,5 bar. Ако по някаква причина налягането превиши тази стойност част от течността се изпуска навън.
Предпазен клапан по температура. Ако по някаква причина температурата на течността превиши 90?100 оС, част от нея се изпуска навън.

Автоматична допълваща група. При сработване на някой от предпазните клапани възстановява изпуснатата от системата течност.

Безопасна Работа на Отоплителната Система

Друга възможност за предпазване на системата от недопустимо повишаване на температурата е използването на комбиниран предпазен термичен клапан.

Безопасна Работа на Отоплителната Система

За да се запази нормалната работа на отопрителната система и да се предотвратят аварии при спиране на централното електрическо захранване, е необходимо помпата да бъде осигурена с резервно захранване от акумулатор.

Безопасна Работа на Отоплителната Система

При наличие на напрежение в мрежата помпата се захранва директно от нея, а акумулаторът се зарежда, ако е необходимо. При спиране на електрическия ток резервното захранване подава напрежение към помпата от акумулатора, преобразувайки 12V постоянен ток в 220V променлив. Продължителността на работа в такъв режим зависи от мощността на помпата и капацитета на акумулатора. Например, изправен акумулатор с капацитет 155Ah може да захранва помпа с мощност 50 W в продължение на около денонощие.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.