Гравитационни системи за отопление

Циркулацията на топлоносителя се осъществява вследствие на разликата между температурата на топлоносителя на входа и изхода в инсталацията. При температурен режим 90/70 С генерираният гравитационен напор за височина 1 m е 1.25 mbar. Обезопасяването на системите се осигурява от отворени разширителни съдове.
Недостатъци на гравитационните отоплителни инсталации са:

Необходимост от по-големи диаметри на тръбните участъци, съответно оскъпяване на инсталациите и по-големи загуби на топлина, лоша регулируемост, ограничения при конструирането на тръбната мрежа, намират ограничено приложение.

При реконструкция на инсталациите с цел преминаване към работа с циркулационна помпа е необходимо да се осигури грижливо балансиране и настройване, тъй като оразмеряването им се отличава съществено в сравнение със системите с принудителна циркулация.

Гравитационни системи за отопление

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.