Двутръбни системи за отопление

Всяко отоплително тяло се свързва паралелно към тръбната мрежа. Тя е дублирана, като през едната част от нея преминава загретият топлоносител, а в другата – същият топлоносител, след като отдаде топилната си в отоплителните тела. Температурата на входа в телата се запазва почти постоянна, независимо от мястото им спрямо източника на топлина. С помощта на регулиращи вентили се дроселира дебитът на топлоносителя в телата с цел регулиране на топлоотдаването им при променливи експлоатационни условия.

Системите се изпълняват с долно и по-рядко с горно разпределение.

Двутръбни системи за отопление

Обезвъздушаването на системите с долно разпределение се осъществява централно или местно на най-високите места от тръбната мрежа. При системи с горно разпределение обезвъздушаването е централно на най-високото място в системата. Този вариант на изпълнение на инсталациите се прилага, когато в сутерените няма достатъчно място за изграждане на разпределителна мрежа.

Двутръбни системи за отопление

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.