Защитете водопровода от замръзване

ЗАЩИТЕТЕ ВОДОПРОВОДА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

С настъпването на зимата се появява и опасността от замръзване на водата в тръбите на водопровода. Неприятностите и разходите около отстраняването на този проблем могат да станат изненадващо големи и затова си заслужава да защитим рисковите участъци от замръзване. През зимните месеци най-често се пукат тръби на външни чешми.

Грешно

Разпространената практика да се оставя канелата да тече леко, е погрешна и почти винаги води до аварии и преразход на вода. Най-добре е водата към външните чешми да се спре от спирателния кран и да се източи. Добра практика е източването да бъде принудително (с въздух), за да се гарантира, че по цялото трасе не е останала вода, което не винаги е възможно при гравитачното източване. Качествена тръбна изолация от не замръзващи и не пропускащи вода материали, ще помогне на външната чешма да “преживее“ зимата.

Външните водомерни шахти (на чертежа) трябва да са добре затворени с дървен капак и с достатъчно разстояние под него за чували с изолация (напр. дървени стърготини). В помещения, където се намира общият водомер на сгради с етажна собственост, не бива да се допуска температурата да пада под 0°С.

ЗАЩИТЕТЕ ВОДОПРОВОДА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

Как да предпазим водомера от замръзване

За целта всички прозорци и външни врати трябва да са добре уплътнени, а таванът на сградата – изолиран. В необитаеми имоти водата трябва да е спряна, за да се избегне рискът от замръзване и наводнение. Изправността на спирателните кранове минимизира този риск и е гаранция за избягването на непредвидени разходи и щети по имотите.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.