Много са причините за успеха на магазините от типа „Направи си сам“, първи от които у нас отвори врати Mr. Bricolage. На челно място, според нас, са голямото разнообразие от стоки, стремежът за непрестанно разширяване и обновяване на продуктовата гама, подборът на доставчиците с оглед доставката на висококачествени стоки, достъпът на посетителите до всички стоки и удобствата при пазаруване.

Всяко предимство обаче има и своите недостатъци, а когато се предлагат над 30 000 артикула под един покрив, проблемът често се свежда до невъзможността човек да се ориентира в голямото многообразие. Нерядко много нови и нужни неща той ги подминава, без даже да подозира тяхното съществуване.

Един от способите за по-лесно ориентиране на посетителите е вниманието им да се насочва към определени групи от стоки, които са подбрани и съобразени с потребностите и преобладаващото търсене за дадения сезон. Това са т.нар. промоции, като в допълнение тези стоки се продават и на по-ниска цена за дадения период. В промоциите по правило се включват и нови стоки, които се предлагат за първи път.

Последната промоция в Mr. Bricolage е темата “отопление” с двете й основни направления: ефективни източници на топлина и намаляване на топлинните загуби. Темата е вечна, откак съществува човешкият род, и затова за пореден път се връщаме към нея. При това с ясното съзнание, че дни, преди да завият зимните виелици, някои от кардиналните решения са вече закъснели и трябва да се отложат за следващия топъл сезон. Например подмяната на дограмата със съвременна енергоспестяваща от пластмасови или алуминиеви профили и стъклопакети, поставяне на цялостна топлоизолация, изграждане на водни или подови електрически отоплителни системи в жилищата без централно топлоснабдяване и др. Освен това такива решения са свързани и с големи инвестиции, чието осигуряване никак не е лесно.

Затова ще фокусираме вниманието си върху несложни за изпълнение евтини решения, които обаче в значителна степен може да повишат комфорта на живот и да намалят натоварването на семейния бюджет. Веднага прави впечатление голямото разнообразие от отоплителни уреди с електричество и с твърдо гориво. Доста обогатена е и гамата от метални тела за вграждане в камини, но това е по-дългосрочна строителна задача и едва ли на прага на зимата е най-подходящото решение.

Предлага се широка гама електрически отоплителни уреди. Електричеството е енергоносител от най-чист вид. Коефициентът на полезно действие на тези уреди е 100%, не се отделят отпадъчни продукти (пепел, сгурия), не са необходими складови площи и комини, отоплението може да се регулира лесно и прецизно, включително и напълно автоматично с помощта на микропроцесорно управление в рамките на деня или седмицата. Предимство на електрическото отопление е и възможността лесно и бързо да се отопляват само обитаваните в момента помещения, а не цялата сграда. Този начин на отопление е много подходящ и за вилни сгради, които се обитават предимно през почивните дни, защото отпада грижата за опазване на водната отоплителна инсталация от замръзване, когато котелът не гори.

Предлагат се четири основни вида отоплителни уреди:

Вентилаторни печки. Малки и много удобни за локално затопляне на обособени зони в жилището или офиса. Имат сравнително висока мощност и вентилатор, чиято топла струя много бързо създава усещането за топлинен комфорт. Отоплителната мощност се регулира стъпаловидно и плавно. Като недостатък на тези отоплителни уреди е отделяният от вентилатора шум. Затова на тях може да се гледа предимно като допълнителен, а не като основен, постоянен, източник на отопление.

Маслени радиатори. Представляват няколко свързани помежду си отоплителни тела (глидери), чиято вътрешност е запълнена с топлоносител – минерално масло. Те затоплят малко по-бавно, но имат и по-голяма топлинна инертност – т.е. продължават да топлят известно време и след спиране на захранването. Най-често имат по два електрически нагревателя, които се включват поотделно или едновременно, и терморегулатор, който поддържа зададената температура. Те са нискотемпературни отоплителни уреди, което ги прави практически безопасни от противопожарна гледна точка, върху тях даже може да се сушат и материи, които не са особено чувствителни на нагряване. Ниската повърхностна температура намалява интензивността на издигащия се към тавана затоплен въздух и поради това почти не се проявява характерното за стационарните радиатори опушване на стената и тавана.

Конвекторни панелни радиатори.

Този вид отоплителни уреди се очертават като най-търсени през последните години не само защото са сравнително нови, но и поради своите преимущества. Не случайно те са обособени като самостоятелна група – на френската фирма AIRELEC. Първото, което веднага прави впечатление, е малката им дебелина – около 80–85 mm, което означава, че заемат минимално място и почти не пречат в помещението. В повечето случаи те са предназначени за трайно монтиране към стена, подобно на тънко и елегантно пано. Както подсказва и името им, отоплението се извършва предимно на конвекторен принцип – нагряване на преминаващия през радиатора въздух. Охладеният, намиращ се близо до пода въздух се засмуква в долната част на радиатора, нагрява се от разположените в тялото му електрически нагреватели и, загрят, излиза през специална решетка в горния край на радиатора. Тя е така оформена, че въздушната струя да се насочва напред, към помещението, и нагоре. Така въздухът се затопля по-бързо, защото значително по-малка част от затопления въздух обмива и отдава топлината си на стената зад радиатора. Вторичен ефект е, че замърсяването на стената и тавана над радиатора намалява.

Нагревателите са разположени в практически вечни тръби от неръждаема стомана. Друг характерна особеност за тези радиатори е специалното оребряване по външната страна на тръбите, което подобрява топлоотдаването между тях и въздуха. Това пък от своя страна е позволило да се намали повърхностната им температура, без да се ограничи количеството отделена топлина. На това се дължи още едно характерно предимство на този вид отоплителни уреди – по-малкото изсушаване на въздуха, което пък се отразява благотворно на микроклимата в помещението и поддържането на оптимален за здравето температурно-влажностен режим.

Всички панелни радиатори са сигурно защитени срещу проникване на влага в тях и по тази причина може да се използват безпроблемно и в помещения с повишена влажност – например в бани.

Мощността на панелните радиатори е в границите 500 до 3000 W. Всеки лесно може да се ориентира в избора си, като се знае, че радиатор с мощност 1000 W е подходящ за отопляване на помещение с площ 6–8 m?, а радиатор с мощност 3000 W отоплява площ 20–25 m?

Всички радиатори имат системи за плавно регулиране на температурата и топлинната мощност, като в зависимост от модела те са механични или електронни. Моделът ELITE има възможност за вграждане на програматор Ecobox в самото тяло на уреда. Програматорът позволява предварително задаване на температурните режими за всеки ден от седмицата поотделно и така се постига оптимално съчетание между изискването за топлинен комфорт при най-икономично разходване на електроенергията.

Промишлени калорифери.

Съзнателно използвахме израза “промишлени”, защото това са мощни електрически отоплителни уреди, предназначени за отопляване предимно на помещения за производствени цели, например гаражи или малки заведения. С тях много бързо и лесно може да се постигне ефект на локално отопляване, т.е. поддържане на сравнително висока температура в зоната на въздушната струя, без да се затопля равномерно цялото помещение. Показаните на снимката калорифери на датската фирма DEVI са навярно най-доброто в своята област, захранват се с трифазен ток, а мощността им е в границите 6–21 kW в зависимост от модела. Всички имат стъпални превключватели за избор на електрическата мощност, скоростта и дебита на въздушния поток, както и терморегулатори за поддържане на зададената температура. Защитени са срещу влага и може да се използват на открито.

Климатични инсталации.

След няколкото поредни години с по два-три горещи летни месеца климатиците станаха особено модни и у нас, а фасадите на сградите бяха „обилно” обкичени с компресорни блокове. По традиция хората се сещат за климатик най-вече, когато слънцето напече непоносимо и в много по-малка степен си дават сметка, че съвременните климатици са отлични отоплителни уреди. Цената на отоплението с тях е 3–4 пъти по-ниска от цената на отоплението с класически електрически нагревател. Само икономията на електроенергия в отоплителен режим бързо изплаща цената на климатика. Практиката е доказала, че това е идеалният начин за отопление през всички преходни месеци на годината – от септември-октомври (както бе тази година) и от март до май.

Съвременните климатици работят и в двата режима – на охлаждане и като отоплител. Във втория случай те работят на принципа на термопомпата, като отнемат топлина от околното пространство, в случая атмосферния въздух, и я пренасят в помещението на по-високо температурно ниво. Това става възможно благодарение на изразходваната за въртене на компресора електроенергия. Тя обаче е около четири пъти по-малко, отколкото би се изразходвала за отопление по класическия способ с нагревател. Съотношението 1 kW вложена електрическа енергия, получени 4 kW отоплителна мощност е променливо и зависи от външната температура. Общо взето, климатикът върши добра работа при температури до около нулата, макар че според някои производители може да се ползва и до –15 °С. При отрицателни температури на въздуха коефициентът на трансформация пада до 2 и по-ниско и като отопление вече не може да се разчита само на климатика. При тези температури освен това настъпва обледеняване на изпарителя. При съвременните модели това не е проблем, защото те имат режим на периодично автоматично размразяване. Това обаче е свързано с допълнителен 3–5% разход на електроенергия. Съвременните климатици имат прецизно микропроцесорно управление на температурата на въздуха, а периодът на включване и изключване може предварително да се програмира. При това в режим на постепенно, стъпаловидно снижаване или повишаване на температурата, например по време на заспиване или събуждане. Монтираното високо на стената или тавана вътрешно тяло на климатичната инсталация не заема място върху пода, не изисква предпазваща околните предмети от прегряване дистанция – все обстоятелства, които силно натежават на страната на „климатиците” пред класическите електрически печки. С две думи, климатикът е модерно и икономично решение като допълнително отоплително средство за междинните периоди преди и в края на зимата.

Предлага доста широка гама от климатици от най-разпространената разделена система (split) – с отделно компресорно тяло, което се монтира окачено върху фасадата на сградата. По правило в цената влиза и монтажът на климатика.

Отоплителни уреди с твърдо гориво.

Рязкото повишаване на цената на електроенергията през последните десетина години отново направи силно атрактивни отоплителните уреди с твърдо гориво. Появата на пазара на съвременни конструкции на камини с фабрично произведени метални тела и остъклена врата ги направи предпочитано и същевременно доста ефективно отопление, особено в по-малки, едно-двуетажни еднофамилни къщи, а складовете в покрайнините на София се изпълниха с дърва за огрев. Тук няма да коментираме доколко тази нова мода не способства за тоталното обезлесяване на и без това доста оголените отпреди столетие и повече български планини и чукари. Различните видове дървесина имат различен топлинен капацитет, като най-много топлина отделя смърчът, а най-малко буковата дървесина, която и най-масово се продава.

Малцина обаче знаят, че дървата, които купуват, са сурови, поради което имат ниска калоричност (т.е. отделят по-малко топлина), горят лошо и отделят много дим. Според специалистите, когато в котел се горят такива дърва, неговата топлинна мощност спада с до 50% (!), т.е. разходът на дърва се увеличава двойно, а се съкращава и дълготрайността му. Същото, естествено, важи за камините и печките. Подходящи са за горене са дърва, стояли поне 2 години на покрито място с влажност под 20%. Следователно, трябва да се предвиди навес с внушителна големина и в него да се поддържа запас за три години – за текущата и две за отлежаване и изсушаване на дървата.

Това, естествено, е невъзможно и затова като все по-предпочитано решение се очертават дървените брикети. Те се произвеждат от добре изсушени дървесни стърготини и трици, споени под налягане (в повечето случаи без добавъчни вещества) в брикети с цилиндрична форма. Някои от брикетите имат отвор по оста си, който улеснява достъпа на кислород в зоната на горене. Дървените брикети са екологично чист продукт, защото, от една страна, се произвеждат от отпадъчна дървесина и биомаса, и от друга – практически не замърсяват околната среда. При тяхното изгаряне се отделя около 0,3 kg дървесна пепел на 1 тон брикети срещу 26,5 kg сгурия и пепел при същото количество черни каменни въглища. Освен това дървените брикети имат даже по-висока топлинна калоричност (4370 kcal/kg) и от черните каменни въглища (4240 kcal/kg). За сравнение калоричността на кафявите каменни въглища е 3501 kcal/kg, на брикетите от въглищен прах само 2050 kcal/kg, а на дървата за огрев 2600 kcal/kg. Иначе казано, като гориво 1000 kg дървесни брикети се равняват на 7–10 m3 дърва за огрев, 2130 kg въглищни брикети, 1250 kg кафяви каменни въглища и приблизително същото количество черни каменни въглища. Освен това при тяхното изгаряне атмосферата практически не се замърсява, за разлика от отоплението, даже и с най-качествените черни каменни въглища, при които всеки тон насища атмосферния въздух с 30 kg серен оксид, 40 kg въглероден диоксид и 5 kg азотни оксиди. „Здравословен” коктейл, който всички дишаме доброволно!

Накрая за цената. В Mr. Bricolage към момента се продават два вида дървесни брикети. Единият вид (на “Екотерм”, с. Сърница, с отвор в средата) с калоричност 4300–4900 kcal/kg се продават в чували по 25 kg при цена 10,55 лв. Другият вид са малко по-евтини и се продават на пакети по три брикета с общо тегло 2,5 kg и цена 0,75 лв. Те представляват плътни цилиндрични тела, влажноста им е под 12%, а обявената калоричност е 4100 kcal/kg.

Печки с твърдо гориво

Гамата от отоплителни уреди с твърдо гориво, които условно нарекохме печки, е внушителна. Те действително са такива, но в модерно изпълнение, повишена топлинна ефективност и добър външен вид. Изложената колекция включва широка гама от печки на български производители, като те се различават най-вече по отоплителната им мощност – от 8 до 14 kW. Повечето от тях имат и водна риза, поради което може да се използват и като своеобразни етажни котлета с водонагревна мощност от 4 до 10 kW за отопляване с два-три радиатора. За целта водната риза има щуцери за свързване към тръбната инсталация. На пазара се предлагат добри циркулационни помпи, които позволяват лесно изграждане на ефективно действаща отоплителна инсталация с произволна конфигурация. Като при всички отоплителни инсталации с помпена циркулация на водата основният им недостатък е, че са зависими от електрическа захранване. Като база за сравнение може да се приеме, че жилище с площ около 80 m? и отоплителен обем 200 m? се нуждае от около 10 kW изчислителна топлинна мощност.

Печките са с ламаринена конструкция, а отвътре за иззидани с огнеупорни тухли. Всички имат доста големи остъклени врати, с което наподобяват камините за открит огън.

Освен това се предлага и широк набор от аксесоари за печки и камини: специални парафинени висококалорични брикети за камини с време на горене около 2 часа всеки, различни специални подпалки и бързо разпалващи огъня материали, лопатки, ръжени и др.

Намаляване на топлините загуби

Радикалното намаляване на топлинните загуби е възможно само с направа на цялостна и ефективна топлоизолация на сградата – външни стени, тавани, подпокривно пространство, мазе. Задължителна е и подмяната на старата дървена дограма, която е сигурен източник за изтичане на много левчета топлина в околното пространство. Оптималното решение е топлоизолация откъм външната страна на сградата, на която тема сме публикували подробна статия в НС, 3–4/2003. Използват се основно три вида топлоизолационни материали: експандиран полистирол (стипоропор, EPS) с коефициент на топлопреминаване ? = 0,034–0,038 W/m.K., екструдиран полистирол XPS (? = 0,025–0,033 W/m.K) и минерална вата с коефициент на топлопреминаване ? = 0,044–0,052 W/m.K. При всички случаи става дума за плочи с доста солидна дебелина – от 6–8 cm при стиропора до 9–12 cm при минералната вата. Всички други решения с използване на изолационни материали с по-малка дебелина (най-често под 10 mm) може да се разглеждат единствено като частични или временни решения, но за сметка на това лесно и бързо изпълними и най-вече евтини. Все пак, каквото и да се направи за подобряване на топлоизолацията, все е добро. За тази цел се предлагат различни листови или на рулонни топлоизолационни материали, които, освен че подобряват отчасти топлинната изолация, решават още два проблема. Повърхностната температура на така тапицираната стена се повишава и с това изчезва кондензацията на водни пари върху тях. Негово следствие е появата на тъмни петна и мухъл, добре познати на мнозина обитатели на панелни жилища. Другият положителен ефект е, че се намалява способността на стените да отнемат топлина от човешкото тяло при непосредствен допир. В резултат тапицираната с топлоизолационен материал стена се възприема като топла, а не неприятно „изпиващо” студена.

Предлагат се и няколко материала, предназначени да поемат частично функциите на топлоизолация. Те се поставят много лесно и бързо и именно това би могло да бъде временното решение преди настъпване на зимата.

Облицовъчни плочи от стиропор

Това са плочи с размери 50х50 cm и дебелина 8 mm, чиято лицева повърхност е с декоративно оформен релеф. Използват се за облицоване предимно на тавани, където не е необходимо иначе крехкият и мек материал да се защитава механически. Лепят се с контактни лепила или специалното лепило за изделия от стиропор СТИРОЛИТ. Има и декоративни плочи с красива релефна лицева повърхност, които, наредени една до друга, имитират много сполучливо луксозни дървени тавани. Освен декоративен ефект облицовката е и добра топлоизолация.

Изолационни тапети

Предлагат се два вида изолиращи тапети Termoroll – каширани с дебела мукава и некаширани. Подобно на обикновените тапети, те се продават на ролки с широчина 50 cm, а дължината им е 5 m. Дебелината им е 4 mm. Всъщност те представляват съвсем тънък лист стиропор и се лепят като него – с лепило за стиропор или специално лепило за този вид тапети, което се предлага на същото място, включително и назъбени шпахтели за неговото нанасяне върху стените. Всичко в комплект. Топлоизолационният тапет Termoroll служи за основа, върху която вече може да се лепи обикновен декоративен тапет. Той може да изпълнява и допълнителна функция – да служи като основа при лепене на тапети върху грапави стени без изглаждаща шпакловка.

Известни топлоизолационни качества притежават и корковите тапети (10 m дължина и широчина – 0,5 m), но поради малката им дебелина (1,5–2 mm) те са основно материал за декоративна облицовка с много добър външен вид. По-добри топлоизолационни свойства имат корковите плочи с размери 600х300х3 mm. Изделията от корк се лепят с Moment на Henkel или “Конструктив КОРК”.

Уплътнения за врати и прозорци

Прозорците на сградата са мястото, през което се губи значително количество топлина. При старите прозорци, когато стъклата са добре уплътнени с маджун или силиконова паста към дървените рамки, топлинните загуби се дължат в най-голяма степен на недоброто уплътняване между самите крила или между крилата и рамката, което е най-силно изразено при масово произвежданите „слепени прозорци”. За уплътняване се разчита на оформените в крилата и рамката фалцове, а при тези прозорци липсват, каквито и да било истински уплътнители. След време към производствените фуги се добавят и получените вследствие на измятане на еднопластовия иглолистен дървен материал. В резултат, особено при насрещен вятър, от прозореца започва да вее, че чак пердетата се разлюляват. Или както поетично се изразяваше един пишещ колега, нашенските прозорци (някогашните, естествено) са сигурна защита само срещу прелитащи врабчета. Ако са правени опити за уплътняване чрез залепване на ленти от дунапрен, ефектът също граничи с нулата, защото след време те трайно се деформират и престават да уплътняват, а даже вследствие остаряване на материали може да започнат и да се ронят.

Предлагат се три вида качествени уплътнителни ленти, които се поставят лесно, а ефектът ще бъде добър и траен. Едните представляват лайсни от тънка алуминиева ламарина с дължина 190 cm, които се приковават с тапицерски кламери по продължение на прозоречната рамка. След това свободният им край се подгъва леко с дръжката на лъжица, така че да се отдалечи равномерно от рамката на около 6-8 mm. Целта е при затваряне на крилото на прозореца лентата да се притисне и като пружинира, да осигури уплътняване на фугата.

Другият вид уплътнители са произведени от порест каучук и всички са замозалепващи се. Монтират се по продължение на фалцовете, като предварително се премахва защитната лента, която предпазва фабрично нанесеното лепило. По-евтините уплътнители са българско производство, като се предлагат няколко модела с различна големина и напречен профил “С”, “Р”, “V” и “D”.

Френските са два вида, които се различават по напречния си профил и съответно по широчината на фугата, която могат да затварят. Имат 5 години гаранция на производителя. Уплътнителите от серията „Р” наподобяват тънкостенен маркуч, широчината им е 9 mm и са подходящи за уплътняване на фуги с широчина от 2,5 до 4,5 mm. Вторият вид носят обозначението „Е” и профилът им наподобява легнала главна буква „Е”. Подходящи са за уплътняване на пролуки с широчина от 2 до 3,5 mm.

От години в Mr. Bricolage се продават уплътнители за врати, по-точно за пролуката, която неминуемо остава между долната страна на платното и пода. Фактът, че досега не се е появил друг вид такива уплътнители, може да се приеме и като доказателство за ефективността на този модел. Уплътнителят представлява гъвкава пластмасова лента, по чиято дължина е захваната тънка гъста четка от изкуствени косми с дължина около 20 mm. Те представляват добра преграда срещу преминаване на въздуха под вратата и същевременно са гъвкави и не пречат при преминаване над някаква преграда, например подова настилка. Уплътнителните ленти също са самозалепващи се, продават се в няколко цвята (черен, кафяв, сив, бял), а дължината им е 93, 100 и 103 cm, т.е. напълно достатъчни за уплътняване и на външни врати. При необходимост лентата се прерязва точно според дължината на платното на вратата.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

[easy_ad_inject_1]