Изчисление на разширителни съдове

Изчисление на разширителни съдове за отоплителни системи

Предварителни условия:
Отоплителни системи: Алуминиеви радиатори
Специфичен обем на водата: 12,3 l/kW.
Отоплителна система: 50 до 70°C

Препоръчваме:
Задайте предналягане на разширителен съд с 0,2 bar по-високо от статичното налягане на Вашата отоплителната система.
Предналягането на съда трябва да е по-високо от 1,5 bar.

GT мембр. съдове на Grundfos за отоплителни системи са подходящи за широк диапазон битови и индустриални отоплителни системи, в които контролът на налягането е важен фактор.

Изчисление на разширителни съдове

Изчисление на разширителни съдове

Препоръчваме:
Задайте подходящ разширителен съд или по-голям, като предвидите статичното налягане на отоплителната система.
Предналягането на съда трябва да е над 1,5 bar.

Пример за оразмеряване:
Дадена отоплителна система има топлинна мощност 160 kW. Макс. статично налягане е 6 bar. Отоплителната система ще е с предналягане 3 bar. Използвайте колоната за 6 bar макс. статично налягане. Най-близката стойност над 160 kW е 170 kW. Това съответства на разширителен съд с обем 140 литра.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Изчисление на разширителни съдове

Изчисление на разширителни съдове

Изчисление на разширителни съдове