Как да се топлим: парно или газ

Как да се топлим парно или газ

Как да се топлим парно или газ. Колко ще струва изграждането на отоплителна инсталация – независимо за газ или парно, зависи от големината на жилището, разположението на апартаментите в сградата и броя на етажите. За сметките, които ще плащате за отопление има значение и каква е изолацията на жилището.

Средната цена за един киловатчас топлинна енергия е 0.082 лв., а за природен газ – 0.072 лв. Така за жилище от 80 квадрата например, при -12 градуса средна температура през зимата, месечната сметка е около 120 лв. За същия апартамент, но с централно парно, сметката е около 142 лв.

Едно от основните предимства на природния газ е, че може да се газифицира и само отделен апартамент или къща. Освен това се плаща само за консумацията в жилището, а не и за отопление на общите части. Това е невъзможно при централното парно, където цялата сграда трябва да бъде включена в инсталацията, а всеки абонат плаща и за общите части. В същото време топлофикационните дружества са длъжни да строят топлопровода и абонатните станции на битовите потребители. При условие, че собствениците на дадена сграда ги построят за своя сметка, топлофикация се задължава да ги изкупи.

Газовата инсталация може да бъде само за отопление или пък и за готвене и топла вода.

Как да се топлим парно или газ

Как да се топлим парно или газ

Включването към газоразпределителната мрежа започва с подаване на заявление в някой от клоновете на доставчика на природен газ, работещ в района. За София това е „Софиягаз“, дъщерно дружество на „Овергаз“. В заявлението се записва каква площ искате да отоплявате и какъв е типът строителство на сградата. За попълване на самото заявление трябва да ви помогнат консултантите в центъра за обслужване на клиенти. Въз основа на подадените от вас данни, те ще изчислят какво е прогнозното ви потребление. Така ще имате представа какви сметки ще плащате, ако се отоплявате на газ.

Газова мрежа

Едно от условията за включване към газовата мрежа, ако живеете в кооперация, е да получите съгласие в писмен вид на 2/3 от съседите. За да получите разрешение да изградите газова инсталация на жилището си, трябва да подадете и заявление до главния архитект на общината за издаване на скица – т.нар. виза за проучване и проектиране на инсталации и съоръжения за битово газоснабдяване. Въз основа на нея ще бъде проектирана отоплителната инсталация. Това може да направи фирма-проектант на инсталации и съоръжения за битово газоснабдяване или фирма-подизпълнител на „Софиягаз“.

След изготвянето, проектът трябва да се съгласува с Районната служба за противопожарна и аварийна безопасност. Преди да преминете към изпълнението, трябва да получите още и разрешение за строеж, издадено от главния архитект на общината. Това става като подадете заявление в общината, придружено с проектите и документите за собственост. Цялата процедура – от подаване на документите до първия работен ден на инсталацията, според Ивайло Иванов от „Овергаз“, отнема поне месец и половина.

Таксата за включване към газопреносната мрежа е 400 лв. Планирането на газовата инсталация обикновено се прави от фирмата-доставчик на природен газ и струва лев на квадратен метър – т.е. за апартамент от 80 квадрата е 80 лева.

Как да се топлим парно или газ

Как да се топлим парно или газ

Според Ивайло Иванов е много трудно да се каже каква ще е точната цена на инсталацията. „Много малко хора знаят, че инсталациите са две – за самия газ и за отопление“, казва той. Цената варира според нуждите на клиента и използваните материали. „За един двустаен апартамент от 80 квадрата, в който хората искат да се отопляват на газ, но и да имат топла вода, всички разходи излизат минимум 2800 лева, но ако искате някой от по-скъпите уреди, тя може да бъде и двойна“, обяснява Иванов
„Овергаз“ предлага и възможността газовите уреди да се вземат на лизинг. Схемите за разсрочено плащане са от едногодишни до тригодишни. Оскъпяването е 12% на година.

Изграждането на абонатната станция и топлопровода се прави от топлофикациите. Собствениците на сграда, които искат да се включат към мрежата на „Топлофикация“ трябва да подадат заявление с молба за включване. Топлофикационното дружество до месец дава отговор дали технически присъединяването е възможно и ако да – кога. Ако включването е възможно, но срокът е прекалено дълъг, някои собственици на сгради предпочитат да се присъединят за своя сметка към мрежата. В тези случаи „Топлофикация София“ е длъжна да изкупи съоръженията. За целта още преди строежа, дружеството и собствениците на сградата трябва да сключат т.нар. договор за изкупуване.

Включването на нова жилищна сграда към отоплителната мрежа на „Топлофикация София“ може да стане само ако всички собственици на апартаменти в кооперацията искат да се отопляват на парно. Ако присъединяването се извършва от ТЕЦ-а, собствениците заплащат само таксата за присъединяване и строежа на отоплителната инсталация. Размерът на таксата за включване може да варира, според опитомяемите площи, от 520 лв. до около 1200 лв. за цялата сграда.

Как да се топлим парно или газ

Изграждането на отоплителната инсталация се прави след като топлофикация направи проучване и да даде предписания. Това става веднага след одобрението на молбата за включване. Проектът на инсталацията се прави от фирма за проектиране на отоплителни съоръжения. Когато е готов, той отново трябва да се съгласува с топлофикация. Преди окончателно да се подпише договорът за централно парно, от топлинното дружество ще направят проверка дали инсталацията е изградена според техните предписания. „Още при строежа, сградата трябва да се планира така, че да позволява отопление чрез централно парно“, пояснява Елизабет Павлова от пресцентъра на „Топлофикация София“. В противен случай е много трудно, а в някои случаи направо невъзможно, изграждането на отоплителна инсталация. Ако в сградата вече са поставени тръбите на инсталацията, собствениците трябва да инсталират само радиаторите, които варират според големината и мощността от 20 лв. до над 100 лв.

Когато собствениците са решили сами да изградят не само отоплителната инсталация, но и абонатната станция и връзката с мрежата на дружеството, те трябва първо да получат становище с конкретните параметри на съоръженията от „Топлофикация София, казва Петър Димов от фирма „Термокомплект“. След като становището е готово, собствениците могат да изберат фирма, която да направи плана и да изгради абонатната станция и инсталацията. Планът трябва да бъде одобрен от топлофикация, която извършва и проверка на вече готовите съоръжения. „Подобно на газовата инсталация, много е трудно да се каже каква ще е цената за абонатната станция и връзката с мрежата на топлофикация, защото това зависи от големината на сградата и разположението на апартаментите“, казва Димов. Например, за кооперация от 800 квадрата, на пет етажа, с десет апартамента от по 80 квадрата, абонатната станция излиза около 6300 лв. Построяването на топлопровода за връзка с инсталацията на топлофикация пък е 10-20 хил. лева, но при условие, че топлопроводите са непосредствено пред кооперацията, иначе може да излезе и двойно повече, допълва Димов.

„Изграждането на топлопровод се изчислява по около 400 лв. на метър, като цената зависи и от това колко далеч е сградата от топлопровода на топлофикация и дали има някакви прегради по пътя, което ще оскъпи строежа“, твърди Мариана Савова от фирма „Бруната“.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.