Мониторинг на абонатните станции

Мониторинг на абонатните станции

Мониторинг на абонатните станции, по отношение на изискването на ДКВЕР за повече мониторинг върху работата на абонатните станции сме длъжни да заявим, че поддържането в техническа изправност на енергийните обекти и в частност на абонатните станции е задължение на топло преносните предприятия и топлофикация се отнася сериозно към това си задължение.

Според сега действащата нормативна база воденето на статистика или както е записано „досие” за повреди и за параметрите на настройка на абонатната станция е в задълженията на съответните технически лица от компанията и е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.

Отчет

Във всяка абонатна станция се съхранява картон, в който надлежно е записан основния параметър, осигуряващ необходимото количество топлинна енергия за осигуряване на потребностите от топлина на клиентите, а именно „дебита на топлоносителя” в летен и зимен режим.

Помещението на абонатната станция е достъпно, като ключът от него се съхранява от упълномощеното лице. Всеки заинтересован, съвместно с упълномощеното лице може да провери данните от топломера и да направи анализ на стойностите на основните параметри на топлоносителя и абонатната станция (дебит на топлоносителя, температура на топлоносителя в подаващия тръбопровод, температура на топлоносителя във връщащия тръбопровод, моментна мощност, пикова мощност и т.н.).

Температурен режим

Системата за управление на температурния режим на топло преносната мрежа е сложна йерархична система организирана и реализирана на няколко нива. Регулирането на температурния режим в отделната сграда се извършва посредством монтираните в абонатната станция системи за автоматично регулиране чрез контролери, добили популярност като „регулатори” и температурни сензори. Посредством тях се подържа комфортен режим в цялата сграда.

Новите абонатни станции
Мониторинг на абонатните станции
Мониторинг на абонатните станции

След направените модернизации в помпените станции на “Топлофикация София” ЕАД се осъществява смесено количествено – качествено регулиране на параметрите в топло преносната мрежа, което е най-ефективно от всички възможни. Ето защо констатацията на експертите от ДКЕВР, че е нужна промяна в текстовете в Общите условия, които е предложила топлофикация, тъй като не регламентират достатъчно ясно задължението на продавача да осигури качествено регулиране на абонатните станции, е неточно и пресилено. това са текстове, одобрявани от ДКВЕР през годините, които вече са доказали своята работоспособност.

Осигуряваме професионална и компетентна помощ за монтаж, свързване, инсталиране и настройка.

Осигуряваме експресен монтаж за София и близките райони.

Гаранция 24 месеца | Безплатна доставка за София

Препоръчани продукти

Алуминиеви радиатори Лири за баня Термовентили Стайни термостати Котли
Алуминиеви радиатори Лири за баня Термовентили Стайни термостати - жични, безжични, интернет Котли
Пелетни камини Окомплектовка за радиатори Окомплектовка за отопление Нагреватели за радиатори и лири Системи за управление и контрол
Пелетни камини с водна риза Окомплектовка за радиатори Окомплектовка за отопление Нагреватели за радиатори и лири Системи за управление и контрол

Запитване

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Препоръчани връзки