Циркулационна помпа

Кога е необходимо да се настрои една помпа ALPHA2 на Grundfos?

Фабричните настройки на новата ALPHA2 се подходящи за над 80% от отоплителните системи.

Изключение:
Когато ALPHA2 на Grundfos се използва за подово отопление при дължина на кръга >120, може да е необходимо да зададете по-висока стойност на фабричната настройка на налягането поради високите загуби на налягане в тръбите.

При максимална дължина на тръбата до 90 m, фабричната настройка ще е достатъчна.

Пример:
Най-дългият кръг в една подова отоплителна инсталация е 120 m. При загуби на налягане от 0,017 m на метър тръба общите загуби на налягане (вкл. вентили и тръбна система) ще бъдат по-големи от 2 метра, което фабричната настройка осигурява при нисък дебит.

Циркулационна помпа

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.