Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи. Пелетни камини – можете да комбинирате красотата на камината с отоплителната мощност на печката за дърва, избирайки една съвременна камина от ново поколение, фабрично произведена. Съвременното палене, използвано при високо ефективните камини ги правят толкова ефективни за отопление на помещения, колкото и новите модерни печки за дърва.

Предимства

Пелетните камини имат функции за редуциране на дима и повишаване на ефективността. Горивната камера и топлообменникът на тези камини са обвити с изолирани метални листове. Това означава, че могат да бъдат инсталирани до горими конструкции без опасност от прегряване. Страниците и задната страна на камината са обвити от корпус, направен от металната рамка и други материали, взаимствани от сухото строителство. Корпусът може да бъде окрасен с керамични плочки, тухли или каменни листове и полици, за да постигне традиционен или съвременен стил на камината.

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи

Камини за вграждане топловъздушни

В повечето случаи камината и облицовачните материали могат да се полагат без фундамент и укрепление. Тези камини осигуряват топлина в помещенията, чрез изтегляне на въздуха през решетка (под горивната камера ) в циркулационна камера (между камерата и кожуха), където той се подгрява. Този нагрят въздух е насочен обратно в помещението през друга решетка над камината чрез един или няколко въздуховоди. Някои съвременни камини са подобрени с допълнителен въздуховод, отвеждащ въздуха и в други части на къщата. Новите камини могат да удовлетворят съвременните отоплителни и естетически изисквания. Единственият недостатък е сложната инсталация, която трябва да бъде поверена на специалисти.

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи

Фабрично произведени камини, със съвременни запалителни системи, плътно затварящи се вратички от стъкло – керамика и топлообменници. Някои от тях имат допълнителни въздуховоди, които отвеждат топлия въздух до други части на дома.

Други камини за вграждане

Камината за вграждане прилича на печката за дърва, но е проектирана да бъде инсталирана в камера на предварително иззидана камина. Камините за вграждане се използват, за да се трансформират зиданите камини в по – високо ефективни отоплителни системи. Те имат обгръщаща горивна камера. Въздушните потоци, благодарение на кожуха се стоплят преди да се върнат в стаята. Външният кожух гарантира, че голяма част от топлината е доставена в помещението вместо да бъде блокирана зад камината за вграждане и зиданата конструкция. Декоративна фасада скрива пространството между тялото на камината за вграждане и отвора на зиданата камина.

Ефективност и сигурност

Преди, камините за вграждане имаха лошата репутация на опасни, неефективни и скъпи за поддръжка камини, защото имаха лоша вентилация. Много от по – старите инсталации позволяваха отходните газове да се изпускат през фланеца на вътрешния въздуховод и да сами да намират пътя си нагоре през комина. В опитите си да корегират проблема, собствениците на домовете понякога използваха втулки от неръждаема стомана, за да свържат фланеца на вътрешния въздуховод с основата на комина на камината.

Комина

Опитът обаче показа, че дори и с директна връзка към комина, камините за вграждане не работеха добре. Като оставим настрана и лошата им запалителна система , те не можеха да предадат добре топлината от една стая в друга. Те бяха трудни за почистване и поддържаха високо ниво на креозот. Креозотът е мазна течност с пропиваща миризма и се получава при дестилация на дървена смола. Когато вашият комин е наслоен с креозот , рискът за пожар в комина значително нараства.

Съвременният инсталационен код има други изисквания:

подходящ размер на тръбата от неръждаема стомана, свързваща фланеца на вътрешния въздуховод с върха на комина. Резултатът е по – добра и безопасна система. Тръбата се намалява в подходящо съотношение размера на димоотвода.Тя също изолира отходните газове от зиданата конструкция на камината и комина и. Вашата нова камина за вграждане трябва да бъде сертифицирана за ниски емисии, така че вие да получите максимални ползи от съвременните технологии. Дизайнерската еволюция и технологиите увеличават производителността на съвременната камина за вграждане, със стъклокерамични врати и изолиран корпус, така че тя почти достига ефективността на стоящата печка за дърва. Ако вие вече имате инсталирана камина за вграждане , добавянето на димоотвод от неръждаема стомана, би подобрило значително работата и сигурността на камината.

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи

Вие можете да модернизирате съществуващата зидана камина с камина за вграждане като подобрите ефективността и намалите количеството на въздуха, който се изчерпва от къщата.

ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ

Системите за централно отопление използват мрежа от въздуховоди или тръби за вода за достигане на топлината до всички кътчета на дома. Например печките, които отдават горещ въздух към въздуховода го изтласкват посредством вънтилатор. Котлите от своя страна подават топлата вода към водопровода чрез помпа. Повечето къщи на централно отопление използват като източник на енергия течно гориво, газ или ток.

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи

Централното отопление на дърва все по-рядко се използва. Домовете стават енергийно по-ефективни и добре усвояват технологиите на затопляне чрез отоплители на дърва или съвременни камини, които в допълнение предлагат и естетиката на горящият огън. Също така технологията на изгаряне при печките и котлите изостава от постиженията в при тези, захранвани с дърва. Понастоящем нито един производител не се е доближил до ефективното намаляване на вредните емисии. Или повишаването на ефективността на съвременните печки на дърва.

Все пак централното отопление на дърва може да се прилага при следните условия:

• къщата е стара, голяма и енергийно неефективна;
• къщата има множество малки стаи с малки открити площи;
• няма удобно място за инсталиране на огнище за дърва или печка;
• наблюдаването на огъня не е приоритет;
• имате възможност за доставяне на евтина дървесина в големи количества;
• можете да почествате редовно горивната камера и въздуховодите.

Добавяне на инсталация на дърва

Печките и котлите на дърва могат да се инсталират автоматично към устройствата, предвидени за друго гориво – нафта, газ или ток. Комбинираните печки (дърва-нафта или дърва-ток) имат два енергийни източника на куп. Добавянето на печка или котел става до старите такива, които са на друго гориво. Печките на дърва имат нужда от повече двободно пространство и да са далеч от лесно запалими предмети или елементи от стената, сравнени с тези на нафта, газ или ток. Всички части трябва да са обезопасени и качествени. Поради липсата на съвременни начин на изгаряне при печките на дърва те образуват повече дим и креозот в своите комини. Ако изберете отопление на дърва се пригответе да почиствате редовно комина, тръбите и топлообменника през зимата.

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи

A: Разширителен съд
B: Резервоар за топла вода
C: Помпа
D: Бойлер
E: Предпазна клапа
F: Топлопреносен водопровод
G: Радиатори
H: Терморегулаторни клапи
I: Клапи за зониране
J: Таймер
K: Термостат

Все пак централното отопление на дърва може да се прилага при следните условия:

• къщата е стара, голяма и енергийно неефективна;
• къщата има множество малки стаи с малки открити площи;
• няма удобно място за инсталиране на огнище за дърва или печка;
• наблюдаването на огъня не е приоритет;
• имате възможност за доставяне на евтина дървесина в големи количества;
• можете да почествате редовно горивната камера и въздуховодите.

Начин за отопление ефективни системи

Печките и котлите на дърва могат да се инсталират автоматично към устройствата, предвидени за друго гориво – нафта, газ или ток. Комбинираните печки (дърва-нафта или дърва-ток) имат два енергийни източника на куп. Добавянето на печка или котел става до старите такива, които са на друго гориво. Печките на дърва имат нужда от повече двободно пространство и да са далеч от лесно запалими предмети или елементи от стената, сравнени с тези на нафта, газ или ток. Всички части трябва да са обезопасени и качествени. Поради липсата на съвременни начин на изгаряне при печките на дърва те образуват повече дим и креозот в своите комини. Ако изберете отопление на дърва се пригответе да почиствате редовно комина, тръбите и топлообменникапрез зимата.

Външно изнесен котел

Този тип котли наподобяват градинска барачка. Топлата вода от котела се изпомпва в тръби под земята, за да достигне къщата. Там преминава или през топлообменник, който предава топлината на въздуха или захранва радиатори. В края на цикъла водата се връща обратно в котела за повторно нагряване.

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи

Несертифицирани котли се появяват често на пазара през последните години. Те ограничават хаоса от в дърводелската барака и допринасят за чистотата навън. Можете да използвате котела за затопляне на течаща вода за нужди на домаконството. Друго предимство е възможността за подаване на отопление към повече от една къща.

Недостатъци

Съществуват много проблеми, свързани с външните бойлери, което ги прави спорни и в много случай нежелани. Повечето от тях създават голямо количество дим по време на работа, понеже:
• липсва вътрешни приспособления за пълното изгаряне на дървесината;
• сравнително хладната повърхност на котела гаси огъня вътре;
• телата им са неефективни;
• избраното тяло е често пъти по-голямо от възможностите за зареждане на гориво, което води до тлеене;
• големите им размери подтикват собствениците им да слагат големи неразцепени дърва, сурови стволове, които горят неефективно;
• някои общини изискват разрешение за такива инсталации;
• режимът вкл./изкл. Повишава консумацията на дърва и образува много креозот;
• те тлеят и пушат дълго при производството на топла вода за домакинството през лятото.

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи

Понякога външните котли образуват много пушек и дим и съседите се оплакват.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Всички продукти са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин shop.elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи

Начин за отопление ефективни системи