Отопление с пелетни котли

Отопление с пелетни котли

Отопление с пелетни котли и основни изисквания при инсталиране на водогреен пелетен котел. Помещението, предвидено за инсталиране на системата трябва да осигурява постоянен приток на свеж въздух, необходим за горивния процес и добро вентилиране. Не се допуска инсталиране на системата в обитаеми помещения, включително коридори. Присъединяването на водогрейния пелетен котел от серията към отоплителната инсталация трябва да се извърши само от квалифициран техник.

Монтажът и поддръжката на съоръжения на твърдо гориво се извършват от специализирани фирми с право на провеждане на тази дейност. Пелетния котел се свързва към отоплителната система с „отворен тип“ или „затворен тип“ разширителен съд. Ако системата е със „затворен тип“ разширителен съд, трябва да бъде инсталиран предпазен вентил за налягане. Този предпазен вентил отваря след надвишаване на работното налягане на котела (0.25MPa). Вентил трябва да е със сертификат съгласно с PED 97/23.

Въвеждане в експлоатация

Преди въвеждане на системата в експлоатация трябва да се осигури цялостно напълване с вода/циркулационна течност. Обезвъздушаване на отоплителната инсталация и алуминиеви радиатори и лири. Обслужването на системата трябва да се извършва само от пълнолетни лица, които са запознати с инструкцията за експлоатация на съоръжението при отопление с пелетни котли.

Монтаж

Разполагане на пелетния котел с цел лесна манипулация при обслужване и поддръжка. Минималното пространство за манипулация пред котела трябва да бъде с обхват 1000 mm. Минималното допустимото разстояние между задната част на котела и стена не трябва да бъде по-малко от 400 mm. Минималното разстояние от страната, на която е монтиран основния модул на автоматизираната горелка за пелети до стена трябва бъде 500 mm. За да се осигури свободен достъп до самата горелка, а също трябва да се отчете и разположението на бункера за горивото и горивоподаващия шнек.

Пояснение

Изискванията за монтажа и експлоатацията на шнека за транспорт и подаване на гориво от бункер към основния модул на горелката са дадени в нейното ръководство за експлоатация. Минималното разстояние от срещуположната страна, на която е монтиран основния модул на пелетната горелка, до стена трябва да бъде 500 mm. Осигурете достъп до капаците на топлообменника на пелетния котел и възможност за лесното му почистване от пепелния остатък. Минималното разстояние на свободното пространство над пелетния котел трябва да бъде поне 600 mm. Осигурете лесен достъп до вътрешните повърхности на топлообменника с цел почистването му от натрупаната пепел. Минималното разстояние между котела и бункера за пелети трябва да е 1000mm. Осигурете безопасни условия при експлоатация и предпазване от възникване на пожар.

Електрозахранване

Разполагане на системата в съответствие с изискванията за присъединяване към електрическата мрежа. Системата се разполага така, че да се гарантира свободен достъп до щепселната кутия (230V/50Hz). Методика за монтаж на модулите от системата, след като е позициониран водогрейния пелетен котел, трябва да бъде свързан към отоплителната инсталация и към комина, като се спазват съответните изисквания. За правилната и надеждна работа на котела е необходимо той да бъде нивелиран, с което да се осигури неговото надеждно обезвъздушаване.

Всички пелетни котли са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.