Предпазни вентили и клапани се монтират на съдове под налягане (котли, резервоари, колектори). Използват се като предпазни органи за пара, вода, въздух, газове и др. Предпазни вентили и клапани не допускат увеличаване на работното налягане над допустимото.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

[easy_ad_inject_1]