Разпределение на налягането в системите за отопление

Разпределение на налягането в системите за отопление. Налягането в елементите на системите за отопление се определя от височината на хидростатичния стълб, налягането в затворените разширителни съдове и работата на циркулационната помпа. Създаваният от помпата напор компенсира загубите на налягане при циркулация на топлоносителя, без да влияе върху статичното налягане в тръбната мрежа.

Отворени системи

Статичното налягане в мрежата на отворените системи за отопление е:

Pст=hpg;

където h e височината на елемента на системата.

Работното налягане в системата се формира от напора на помпата и статичното налягане. На фиг. 9.6.13 е показан характерът на изменение на налягането в системите. От мястото на монтаж на циркулационната помпа до мястото на свързване на разширителния съд се формира свръхналягане спрямо статичното. В зависимост от точката на присъединяване на разширителния съд, работното налягане в системата има различен характер на разпределение. При свързването му на смукателната страна на помпата почти в цялата мрежа работното налягане е по-високо от статичното (фиг. 9.6.13 а). При монтиране на помпата на събирателната мрежа преди разширителния съд, почти всички участъци от инсталацията са под въздействие на смукателния й тракт, като работното налягане е по-ниско от статичното (фиг. 9.6.13 б). В такива инсталации, ако налягането в част от тръбната мрежа стане по-ниско от атмосферното има опасност от постъпване на въздух през неуплътнени елементи и създаване на условия за изпарение на част от топлоносителя. Тези процеси влошават експлоатационната надеждност и създават условия за ускоряване на корозионните процеси. За да се гарантира свръхналягане е необходимо разширителният съд да бъде монтиран на височина над най-горните отоплителни тела hрс, определена по зависимостта:
Разпределение на налягането в системите за отопление
където Нп е напора на помпата, p – плътност на топлоносителя, g – земното ускорение.

Разпределение на налягането в системите за отопление

Фиг. 9.6.13. Разпределение на налягането в отворени системи за отопление

Затворени системи

Статичното налягане в системите се определя от сумата:

Pст= Pрс +hpg,
където Pрс е налягането в затворения разширителен съд.
В мястото на присъединяване на разширителния съд налягането е равно на налягането на газа в съда, зависещо от температурата на топлоносителя.

Разпределение на налягането в системите за отопление

Фиг. 9.6.14. Разпределение на налягането в затворени системи за отопление

Разпределението на налягането в хоризонтални тръбни мрежи е показано на фиг. 9.6.15 и фиг. 9.6.16. При лъчева схема на тръбната мрежа действащия напор намалява с нарастване на отдалечеността на консуматора от топлинния източник. При попътна схема на тръбната мрежа той се запазва почти постоянен, независимо от мястото на консуматорите.

Системи за отопление на къща

Разпределение на налягането в системите за отопление

Фиг. 9.6.15. Разпределение на налягането при лъчева схема на тръбната мрежа

Разпределение на налягането в системите за отопление

Фиг. 9.6.16. Разпределение на налягането при лъчева схема на тръбната мрежа

Всички продукти са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин shop.elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Разпределение на налягането в системите за отопление

Разпределение на налягането в системите за отопление

Разпределение на налягането в системите за отопление