Системи с принудителна циркулация

Системи с принудителна циркулация генерира от външен източник. В класическите системи се работи с температури на топлоносителя на входа в инсталацията до 90 °С. Съществува тенденция към понижаването й до 65 – 75 °С, с цел намаляване на разхода на енергия в инсталациите. Обезопасяват се с отворени или затворени разширителни съдове.

Много модерни решения за отопление на водата изискват използването на помпена група. Проектирането и монтирането на отоплителни системи с принудителна циркулация трябва да се извършва, като се вземат предвид техническите проблеми, произтичащи от бързото движение на охлаждащата течност.

Предимства на системи с принудителна циркулация са:

Бързо загряване и влизане в желания експлоатационен режим, малка инертност.
Подобряване на централното и местно регулиране.
По-малките диаметри на тръбните участъци и по-евтина тръбна мрежа.
По-ниски топлинни загуби в участъците от тръбната мрежа.
Независимост и свобода при конструиране на тръбната мрежа.

Преди началото на отоплителния период е необходимо да се проведат хидравлични тестове на якостта на веригата с максимално използваното или дори малко по-високо налягане. Това ще идентифицира проблемите и ще ги отстрани преди началото на студеното време, когато продължителното спиране на отоплението за ремонт е нежелателно.

С водно отопление при системи с принудителна циркулация се използват както хоризонтални, така и вертикални тръби. Освен това във вертикалната версия е възможно да се използва горното и долното топлоподаване.

Всички продукти са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин shop.elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Системи с принудителна циркулация

Системи с принудителна циркулация

Системи с принудителна циркулация