Системи с принудителна циркулация

Циркулацията на топлоносителя се генерира от външен източник – помпа. В класическите системи се работи с температури на топлоносителя на входа в инсталацията до 90 оС. Съществува тенденция към понижаването й до 65 – 75 оС, с цел намаляване на разхода на енергия в инсталациите. Обезопасяват се с отворени или затворени разширителни съдове.

Предимства на системи с принудителна циркулация са:

Бързо загряване и влизане в желания експлоатационен режим, малка инертност.
Подобряване на централното и местно регулиране.
По-малките диаметри на тръбните участъци и по-евтина тръбна мрежа.
По-ниски топлинни загуби в участъците от тръбната мрежа.
Независимост и свобода при конструиране на тръбната мрежа.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.