Централното парно отопление

Централното парно отопление

Централното парно отопление, както го използваме днес, е възникнало в началото на 20-ти век – но какво всъщност представлява централното отопление?

Основната идея е да се подава гореща вода или пара за отопление на обществени сгради, жилищни блокове, офиси и т.н., от една топлоелектрическа централа /ТЕЦ/. Горещата вода се разпределя в топлоизолирани тръбни системи, работещи под земята.

В много столици в Западна, Източна и Северна Европа са инсталирани големи топлофикационни мрежи, които транспортират топлина към потребителите по дълги много километри трасета, с минимална загуба на топлина. 

Предимства

Голямото предимство на централизираното производство на топлинна енергия е, че могат да бъдат използвани и комбинирани екологично чисти източници. По-голяма част от топлината се получава в електроцентрали, които използват отпадната топлина от производството на електроенергия. Този процес се нарича ко-генерация – получаване на електрическа и топлинна енергия едновременно, което повишава ефективността в сравнение с единичните електрически инсталации с от 40% до над 80%.

Източници

Други важни източници са топлината от заводи за изгаряне на отпадъци, от индустриални процеси и все повече и повече от зелени енергийни източници като биомаса, биогаз, геотермална и слънчева енергия. Но използването на централно отопление не е ограничено само за големите градове – от 1980 г. насам, след втората петролна криза, тази концепция се прилага и в по-малък мащаб. Това започва в страни с големи природни ресурси за производството на дървен материал, като например Австрия.

Развитие

Местните фермери бяха приканени да започнат бизнес като доставчик на енергия – да се изградят местни топлофикационни системи в техните села. Това се превърна в истински процъфтяващ бизнес и други страни последваха техния пример. Биомасата и биогазът се считат за 100% въглеродно неутрални енергийни източници, като за тази цел се използват само дървесни отпадъци или специално засадени дървета / слама / трева. Всички големи фирми от петролния бизнес вече са се включили и в този бизнес и имат немалък производствен дял.

Друг вид на централно отопление е централната доставка на отопление за едно училище, университет, хотел, курорт, летище или търговски център. Това се нарича групово отопление.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Централното парно отопление

Централното парно отопление

Централното парно отопление