Циркулационни помпи в отоплението

Циркулационни помпи в отоплението

Циркулационни помпи в отоплението. Може ли да се използва електронна помпа във всчики отоплителни системи?

Не. Топлоизточникът играе важна роля. Вградената в стенен газов котел помпа не може да бъде заменена със стандартна електронна помпа.

Топлоизточници и типове помпи:

Циркулационни помпи в отоплението

Циркулационни помпи в отоплението

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Циркулационни помпи в отоплението

Циркулационни помпи в отоплението

Циркулационни помпи в отоплението