Циркулационни помпи дебит

Циркулационни помпи дебит

Циркулационни помпи дебит. Поставена е по-голяма помпа, за да се разреши проблемът с недостатъчната производителност на отоплителната система. Защо помещението не се затопля?

Повишаването на дебита ще увеличи съвсем малко отдаването на топлина от инсталацията. Повишената работна скорост не гарантира отдаване на достатъчно топлина от горещата вода. Високата температура във връщащата тръба крие сериозни недостатъци за количеството на отделената топлина.

От друга страна, по-ниският дебит позволява охлаждането на водата. По-ниската температура във връщащата тръба има незабавен и положителен ефект върху количеството на отделената топлина. Вижте илюстрацията по-долу, за да се запознаете с тези принципи. Отоплителните тела, които се обслужват само от 50% от капацитета на системата, получават приблизително 80% от топлината в инсталацията. Работна крива на отоплителни тела за стая с радиаторна експонента 4/3 (например радиатори и панелни радиатори). Q [m³/h]

Циркулационни помпи дебит

Циркулационни помпи дебит

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Циркулационни помпи дебит

Циркулационни помпи дебит

Циркулационни помпи дебит