Циркулационни помпи: Пуск на помпата

Циркулационни помпи: Пуск на помпата

Преди пускането на цируклационната помпа е препоръчително да се спазят описаните в ръководството за монтаж и експлоатация, мерки за сигурност съществуващите национални предписания и евентуално вътрешно заводски указания за работа и мерки за сигурност на потребителя.

Пуск на помпата

Тук ще обърнем внимание на електонните циркулационни поми. Първото и най-важно изискване е монтирането на помпата винаги с хоризонтален вал на двигателя.

Циркулационни помпи: Пуск на помпата

Циркулационни помпи: Пуск на помпата

Стрелките върху корпуса на помпата обозначават посоката на движение на потока през помпата. Поставете двете уплътнения, доставени с помпата, когато я монтирате на тръбите.

Циркулационни помпи: Пуск на помпата

Циркулационни помпи: Пуск на помпата

Преди стартиране

Не стартирайте помпата, преди системата да е обезвъздушена и напълнена с течност. Уверете се, че на входа на помпата е налице минималното изисквано входно налягане.

Циркулационни помпи: Пуск на помпата

Циркулационни помпи: Пуск на помпата

Малки въздушни джобове, останали вътре в помпата, може да причинят шум при пускането ѝ. Но тъй като тя се самообезвъздушава през системата, след известно време шумът ще изчезне. Все пак ви препоръчваме да обезвъздушите помпата при ново инсталиране или когато тръбите са били изпразнени и отново напълнени с вода.

Защита срещу работа на сухо

Новите циркулационни помпи на Grundfos Alpha имат жградена защитата срещу работа на сухо, което предпазва помпата от работа на сухо при стартиране и при нормален режим на работа. При първото пускане, както и в случай на работа на сухо, помпата ще покаже предупреждение.

AutoADAPT

AUTOADAPT е интегрирана функция в режими за радиатори, за подово отопление и за радиатори и подово отопление. AUTOADAPT избира най-добрата крива за управление при зададените условия на работа, което означава, че производителността на помпата автоматично се нагажда според текущата нужда от топлина, т.е. към размера на системата и променящата се с течение на времето потребност от топлина, като непрекъснато избира крива на пропорционално налягане или крива на постоянно налягане в обхвата на работните показатели на AUTOADAPT. Не може да се очаква оптимална настройка на помпата още от първия ден. Ако захранването отпадне или ако бъде прекъснато, помпата съхранява настройката AUTOADAPT във вътрешната памет и ще възобнови автоматичното настройване, когато захранването бъде възстановено.

Новите помпи Grundfos Alpha 3

Циркулационните помпи Grundfos Alpha 3 има вградена система за двупосочна комуникация,която се свързва към интуитивното приложение RemoteGrundfos GO. Това позволява лесен обмен на информация между помпата и вашия смартфон. След като циркулационната помпа бъде инсталирана и свързана, цялата работа на помпата, включително помощната процедура за конфигуриране, може да се управлява чрезсмартфон (iOS и Android). Настройките на помпата могат да се променят бързо и лесно. Получавате достъп до всички необходими данни, като например дебит, производителностна помпата, хронология на работното състояние и седмични графици за работа, както и предупреждения и аларми. Никога досега наблюдението на работата на помпата не е било толкова лесно.

Циркулационни помпи: Пуск на помпата
Пропорционално налягане

Режимът на пропорционално налягане настройва работата на помпата към текущата нужда от топлина в системата, но работните показатели на помпата следват избраната крива на пропорционално налягане. Изборът на настройката за пропорционално налягане зависи от характеристиките на отоплителната система и текущата нужда от топлина. Работната точка на кривата се определя от потребителя в приложението Grundfos GO Remote. Работната точка може да бъде избрана навсякъде между минималната и максималната пропорционална крива на интервали от 0,1 m. Напорът срещу затворен вентил е наполовина от стойността на работната точка Hset, но никога под 1 m.

Постоянно налягане

Режимът на постоянно налягане настройва работните показатели на помпата към текущата нужда от топлина в системата, но работните показатели на помпата следват избраната крива на постоянно налягане. Изборът на настройката за постоянно налягане зависи от
характеристиките на отоплителната система и текущата нужда от топлина. Работната точка на кривата се определя от потребителя в приложението Grundfos GO Remote. Работната точка може да бъде избрана навсякъде между минималната и максималната крива на постоянно налягане на интервали от 0,1 m.

Циркулационни помпи: Пуск на помпата
Циркулационни помпи: Пуск на помпата
Константна крива

При работа по константна крива помпата работи по константна крива независимо от текущата потребност от дебит в системата. Работните показатели на помпата следват избраната константна крива. Изборът на настройката за константна крива зависи от характеристиките на
отоплителната система и текущата нужда от топлина. Работната точка на кривата се определя от потребителя в приложението Grundfos GO Remote. Скоростта в % от максималната скорост може да бъде избрана навсякъде между минималната и максималната константна крива на интервали от 1 %.

Автоматичен нощен режим

След като сте активирали автоматичния нощен режим, помпата автоматично превключва между нормален работен режим и крива за нощен режим. Помпата превключва към автоматичен нощен режим, когато бъде регистриран спад на температурата в подаващата тръба с повече от 10 до 15 °C в рамките на приблизително два часа. Необходимият спад на температурата трябва да е минимум 0,1 °C/min.

Нормален режим

Превключването към нормален режим се осъществява без закъснение, когато температурата в подаващата тръба се повиши с приблизително 10 °C. Не е необходимо да активирате отново автоматичния нощен режим, ако захранването е било изключено. Ако захранването е изключено, когато помпата е работела по крива за автоматичен нощен режим, помпата ще се стартира за нормална работа. Помпата се връща към кривата за автоматичен нощен режим, когато условията за автоматичен нощен режим бъдат изпълнени отново. Ако топлината в отоплителната система е недостатъчна, проверете дали не е активиран автоматичният нощен режим.

При запитване за пуск на помпата напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.