Mониторинг на абонатните станции

Mониторинг на абонатните станции, по отношение на изискването на ДКВЕР за повече мониторинг върху работата на абонатните станции сме длъжни да заявим, че поддържането в техническа изправност на енергийните обекти и в частност на абонатните станции е задължение на топлопреносните предприятия и топлофикация се отнася сериозно към това си задължение. Според сега действащата нормативна база воденето на статистика или както е записано „досие” за повреди и за параметрите на настройка на абонатната станция е в задълженията на съответните технически лица от компанията и е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи. 

Отчет

Във всяка абонатна станция се съхранява картон, в който надлежно е записан основния параметър, осигуряващ необходимото количество топлинна енергия за осигуряване на потребностите от топлина на клиентите, а именно „дебита на топлоносителя” в летен и зимен режим. Помещението на абонатната станция е достъпно, като ключът от него се съхранява от упълномощеното лице. Всеки заинтересован, съвместно с упълномощеното лице може да провери данните от топломера и да направи анализ на стойностите на основните параметри на топлоносителя и абонатната станция (дебит на топлоносителя, температура на топлоносителя в подаващия тръбопровод, температура на топлоносителя във връщащия тръбопровод, моментна мощност, пикова мощност и т.н.).

Температурен режим

Системата за управление на температурния режим на топлопреносната мрежа е сложна йерархична система организирана и реализирана на няколко нива. Регулирането на температурния режим в отделната сграда се извършва посредством монтираните в абонатната станция системи за автоматично регулиране чрез контролери, добили популярност като „регулатори” и температурни сензори. Посредством тях се подържа комфортен режим в цялата сграда.

Новите абонатни станции
Mониторинг на абонатните станции

Mониторинг на абонатните станции

След направените модернизации в помпените станции на “Топлофикация София” ЕАД се осъществява смесено количествено – качествено регулиране на параметрите в топлопреносната мрежа, което е най-ефективно от всички възможни. Ето защо констатацията на експертите от ДКЕВР, че е нужна промяна в текстовете в Общите условия, които е предложила топлофикация, тъй като не регламентират достатъчно ясно задължението на продавача да осигури качествено регулиране на абонатните станции, е неточно и пресилено. това са текстове, одобрявани от ДКВЕР през годините, които вече са доказали своята работоспособност.

Всички продукти са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg както и в електронния магазин shop.elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Mониторинг на абонатните станции

Mониторинг на абонатните станции

Mониторинг на абонатните станции