Безжични стайни термостати, непрограмируеми, състоят се от две части, стаен термостат и приемник. Поддържа зададената температура в помещението в което е монтиран стайният термостат. Обхвата на безжичните стайни термостати е да 100 метра на открито и от 30 до 50 метра в закрити помещения.