Кабели – свойства и приложения

Кабели - свойства и приложения

Кабели – свойства и приложения. В гъсто населените градове далекопроводните линии се скриват под земята. Земята, особено влажната, е достатъчно добър проводник на електричеството, затова подземните проводници трябва да бъдат сигурно изолирани. В земята се прокарват проводници със специална конструкция – кабели. Разрежете парче кабел и разгледайте устройството му (фиг. 7)

Да вземем широко използваните кабели СБ ( с тази мярка cе означава кабел с медни жила, защитени със стоманени ленти ) В средата му се намират три токопроводящи медни жила 1 по които тече трифазен ток. Всяко от тях е насукано от много жички, за да има кабелът необходимата гъвкавост; той може да бъде извиван при монтажа, а също така да бъде навиват на барабан за превозване. Всяко жило е обвито с много слоеве хартиена лента 2.

Изолация

Освен това трите жила заедно са покрити с няколко слоя хартия 4, а разстоянието между жилата е запълнено със снопчета усукана хартия 3. Хартията служи за електрическа изолация. Хартиената лента е напоена с маслено-колофонен състав, поради което тя още по-добре предпазва кабела от изтичане на тока и от пробиви между фазовите жила. Както виждате, кабелът е окръжен още и с оловна обвивка 5.Тя е непроницаема за течности и газове и сигурно предпазва от проникването на влага и от окисляващото действие на въздуха.

Защита

Но оловото не е достатъчно здраво. За защита от механични повреди кабелът е брониран с намотани стоманени ленти 7. Между оловната обвивка и стоманената броня е поставена мека „възглавничка“ 6 от кабелна прежда. А върху бронята е намотан слой прежда 8, напоен с битуминозен състав, който предпазва стоманата от ръждясване.

Кабели - свойства и приложения

Подземни кабели

Има подземни кабели и с по-сложна конструкция, и с още по-сигурна изолация, по които се предава ток с напрежение до 1000 волта. Кабели минават и под водата. Между Европа и Америка телефонните кабели са положени по дъното на Атлантическия океан. По време на Отечествената война обсаденият Ленинград е получавал електроенергия по кабел, който съветските сапьори положили по дъното на Ладожкото езеро под огъня на врага.

Електрически реки

Потокът от електроенергия по металните изолирани кабели – това са своеобразни „електрически реки“, чиито легла са прокарани от умелите човешки ръце. Но обърнете внимание на характерната им разлика от обикновените реки. Погледнете на картата: малките рекички се сливат и образуват по-широка и по-пълноводна река. Мощната „електрическа река“, обратно, като достигне до местата за консумация, се разклонява на все по-малки рекички и ручейчета, които подават енергия на многобройните потребители.

Градски електро мрежи

В големия град потокът от електрическа енергия се разпръсква по неговите райони, улици, домове и стаи или по заводи, цехове и отделни машини. Ценността на металните канали за електрическа енергия е в това, че те не само я предават на големи разстояния, но и я разпределят, насочват до хилядите и милиони лампи, – двигатели, нагреватели и т. н. И не само това. В електротехниката има най-разнообразни и твърде сложни електрически вериги и схеми.

Електричеството в дома

Преди да достигне до потребителите, токът се подлага на различни изменения, преминава през многобройни уреди: ключове, контакти, разпределители, съпротивления, електромагнитни бобини, трансформатори, електронни лампи и други уреди. Между тези елементи на електрическата верига се установява определена, много често твърде сложна електрическа връзка. Тя също е от метални проводници. Токовите пътища са твърде сложни и когато се монтират електрическите вериги и схеми, възникват много интересни въпроси.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.