Как действа дефектнотоковата защита

Как действа дефектнотоковата защита

Как действа дефектнотоковата защита? Принципът на действие на защитата срещу токове на утечка на Schneider Electric се базира на система, която изпълнява три последователни функции: откриване на тока на утечка, измерване на този ток и автоматично изключване на повредената верига.

Как действа дефектнотоковата защита

Откриване

Използва се токов трансформатор, чиито първични намотки са фазата (фазите) и неутралната на веригата, която трябва да се защитава. Посоката на навиване на тези намотки е такава, че магнитните потоци създавани от токовете във фазовия (фазовите) проводници и в неутралната взаимно се унищожават. Появата на утечен ток нарушава това равновесие и във вторичната намотка се индуцира ток, пропорционален на утечния ток.

Измерване

Използва се електромеханично реле, което сравнява големината на индуцирания ток с предварително зададена граница. Прагът на действие, наричан още чувствителност на дефектнотоковата защита. Постоянен магнит задържа в “притеглено” положение въртяща се котва свързана към изключвателя механизъм. В противовес на това притегляне, електромагнит захранван от индуцирания ток и напрегната пружина действат заедно за отпускане на котвата. Когато силата на привличане на постоянния магнит (избрана в съответствие с чувствителността на дефектнотоковата защита) е по-голяма от тази на пружината и електромагнита, контактите са в затворено положение.

Как действа дефектнотоковата защита
Как действа дефектнотоковата защита

Изключване

Щом индуцирания ток стане достатъчно голям, за да превъзмогне силата на привличане на постоянния магнит, пружината завърта котвата. Тя от своя страна задейства механизма за отваряне на контактите и дефектнотоковата защита изключва веригата с повреда. Действието на тази система е напълно независимо от захранващото напрежение т.е. отпадане или спад на напрежението не оказва влияние на работата на дефектнотоковата защита.

Важно!

Чл. 1794 от наредба No3 не допуска използването в жилищни сгради на дефектнотокови защити, чиято работа се влияе от захранващото напрежение. В България използваните в жилищни сгради дефектнотокови защити трябва да съответстват на БДС ЕN 61008-1 / 2-1 или на БДС EN 61009- 1 / 2-1 (съответно ЕN 61008-1 / 2-1 и EN 61009-1 / 2-1). При тези дефектнотокови защити изключването не се влияе от захранващото напрежение.

Запитване

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гаранционни карти за всички продукти.

Магазин

Всички дефектнотокови защита предлагани на страницата elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Препоръчани връзки