Едно тръбни системи за отопление

При едно тръбни системи за отопление телата се свързват последователно към тръбната мрежа. Чрез разпределител на входа им се подава част от общия дебит, преминаващ през съответния участък.

Всяко следващо отоплително тяло работи при еднакви хидравлични условия, но с понижена температура на топлоносителя на входа.

По-големият температурен пад в телата подобрява качеството на регулиране на топлинната им мощност. Системите се изпълняват с вертикална или хоризонтална разпределителна мрежа.

При хоризонталните едно тръбни системи, когато обособени функционални групи помещения се присъединяват към един клон на инсталацията, се улеснява измерването на консумираната топлинна енергия.

Вертикалните едно тръбни инсталации се изпълняват с долно или горно разпределение. Намират ограничено приложение, предимно в сгради с голяма височина. Ограничение при използването им в многоетажни сгради е механичната якост на използваните отоплителни тела.

Еднотръбни системи за отопление

Хоризонтална едно тръбна отоплителна инсталация

Предимства на хоризонталните едно тръбни системи за отопление са:

възможност за етажно регулиране и изключване на отоплението
пробиване на между етажните плочи на по-малко места
възможност за надстрояване
улеснен монтаж
възможност за измерване на консумираната топлинна енергия

Еднотръбни системи за отопление

Вертикална едно тръбна отоплителна инсталация с горно разпределение

Предимство на вертикалните системи е облекченият монтаж.

Недостатъците както на хоризонталните, така и на вертикалните едно тръбни системи са:

функционална зависимост на работата на отделните отоплителни тела
при една и съща топлинна мощност увеличаване на нагряваната повърхнина на отоплителните тела с нарастване на отдалечеността им от източника на топлина.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Осигуряваме професионална и компетентна помощ за монтаж, свързване, обезвъздушаване и оптимизиране на алуминиеви радиатори.

Осигуряваме експресен монтаж за София и близките райони.

Гаранция 10 години | Безплатна доставка за София

Препоръчани продукти

Алуминиеви радиатори Лири за баня Термовентили Стайни термостати Котли
Алуминиеви радиатори Лири за баня Термовентили Стайни термостати - жични, безжични, интернет Котли
Пелетни камини Окомплектовка за радиатори Окомплектовка за отопление Нагреватели за радиатори и лири Системи за управление и контрол
Пелетни камини с водна риза Окомплектовка за радиатори Окомплектовка за отопление Нагреватели за радиатори и лири Системи за управление и контрол

Запитване

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

Магазин

Всички продукти предлагани на страницата elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.

Препоръчани връзки

едно тръбни системи за отопление