Основните изисквания при проектирането на директни слънчеви системи са:

– Осигуряване на достатъчно голяма площ на прозорците на сградата върху южните фасади на сградата, обикновено с двойно или тройно остъкляване (за да са малки топлинните загуби)

– Осигуряване на добра изолация на прозорците през нощните часове за намаляване на топлинните загуби (плътни пердета, щори и други). Особено ефективни са външните изолирани щори.
– Осигуряване на контрол на слънчевото греене през деня – за ограничаване на слънчевите притоци през топлите летни дни. За южно ориентираните прозорци много добро решение се явяват козирките Те предпазват проникването на слънчевите лъчи с голям височинен ъгъл през летните дни и пропускат ниските зимни слънчеви лъчи.

Слънчеви системи

– Осигуряване на достатъчни топлоакумулиращи маси за оползотворяване напроникналата в помещенията слънчева енергия. Най-често се използват масивни подове или стени в помещенията от плътен строителен материал – бетон, които са изолирани от обратната страна.
– Правилно оразмерена вентилационна система, осигуряваща не голяма вентилация през зимата и достатъчно голяма вентилация през летния период.
– За по-равномерно разпределение на топлината трябва да се използват високо разположени прозорци. Така слънчевата радиация прониква по-навътре в помещенията и може да се предаде и към други помещения. За целта се използва вторична топлоакумулираща маса (под, стени) в съседни помещения.

Слънчеви системи

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

[easy_ad_inject_1]