Филтри за отоплителни инсталации

При системи за транспортиране на течности се използват филтри за отоплителни инсталации, те са от мрежа, керамични филтри, от филтърна хартия, филтри от влакнести мембрани. Филтрите служат за фино, средно и грубо филтриране на флуида. Някои конструкции са комбинирани с манометър за контрол на замърсяването им. Филтри се монтират пред измервателни уреди и изпълнителни механизми за автоматично регулиране.

Филтри се използват още за:

  • Традиционно отопление
  • Подово отопление
  • Слънчеви инсталации
  • Термопомпенни системи
  • Почистване на системата
  • Защита на системата – от корозия – от отлагането на котлен камък – от биологични замърсявания – от замръзване
Магнитен циклонен филтър за отоплителната инсталация Fernox Total filter

Магнитен циклонен филтър за отоплителната инсталация Fernox Total filter

Филтър за отоплителни системи Compact Magnetic TF1

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.