Циркулационни помпи устройство

За инсталиране на циркулационни помпи на Grundfos за отоплителни системи

Тези съвети се отнасят за следните помпи:
1. ALPHA2
2. UPS
3. UPS Solar

Помпите с потопен ротор трябва да се монтират винаги с вал в хоризонтално положение.
Никога не монтирайте помпа, която е по-голяма от необходимото. Това ще предизвика генериране на шум.
Никога не стартирайте помпата, преди да напълните инсталацията с вода и да я обезвъздушите правилно.
Дори кратък период на работа на сухо може да повреди помпата.
Преди да стартирате помпата, напълнете и промийте системата с чиста вода, за да отстраните всякакви външни субстанции.
Винаги ориентирайте входа/щепсела на кабела надолу, за да предотвратите попадането на вода в клемната кутия.
Входът на помпата трябва да е позициониран възможно най-близо до разширителния съд, ако има такъв.
При монтажа се уверете, че обезвъздушаването на помпата и тръбната система е възможно. Ако обезвъздушаването не е възможно, монтирайте помпа с въздушен сепаратор.

Циркулационни помпи устройство

При система с разширителен съд под налягане, ако е възможно, монтирайте помпата на връщащата тръба поради по-ниската работна температура.
Не монтирайте циркулационната помпа с термостат твърде близо до нагревателите за вода или резервоарите. Отделянето на топлина може да повлияе на работата на термостата.
Главата на помпата трябва да бъде позиционирана в зависимост пространствените колебания в инсталацията.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.