Какво представлява щранг лирата

Щранг-лирата е общо отоплително тяло за всички съседи, живеещи един над друг и представлява две тръби, които най-често преминават през сервизните помещения. Мощността му е често пъти по-голяма от един среден радиатор. Лошото е, че това отоплително тяло не може да се регулира индивидуално във всяко жилище. В желанието си да направят икономии хората често затварят всичките си радиатори и, отваряйки вратите, могат да отопляват едно малко жилище само чрез щранг-лирата. Какво да се направи с щранг – лирата – тази истинска енергийна ламя? Ако всички съседи решат, тя може да се изключи изцяло или общо да се намали нейната мощност. Изборът е ваш.

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.