UPS инвертори

UPS Инвертори, използват се за резервно захранване за циркулационни помпи, слънчеви системи, котли и камини. Моделите до 150 W са с вграден акумулатор и възможност за включване на външен. Моделите над 150 W работят само с външен акумулатор.

UPS инвертори с чиста синусоида – инвертори за камини

За новите циркулационни помпи (електронни помпи), както и за пелетни камини е необходимо захранване с чиста синусоида, като за тях подходящите инвертори са моделите на INTIEL. Консултирайте се с наш специалист за инвертори които Ви трябват, безплатна доставка за София, както и изпращане с куриер за цялата Страна. Предлагаме резервни акумулатори 7 Ah и кабели за инвертори. Всички инвертори са с 24 месеца гаранция и осигурена след гаранционна поддръжка.

UPS инвертор SineUPS S100: 100W чиста синусоида | Батерия от 20 до 70 Ah

298,00 лв.

UPS инвертор SineUPS S100a: 100W чиста синусоида | Вградена батерия 7,2 Ah

316,00 лв.

UPS инвертор SineUPS S100aPlus: 100W чиста синусоида | Вградена батерия 7,2 Ah и изводи за външна батерия от 20 до 70 Ah

338,00 лв.

UPS инвертор SineUPS S200: 200W чиста синусоида | Батерия от 20 до 100 Ah

342,00 лв.

UPS инвертор SineUPS S400: 400W чиста синусоида | Батерия от 20 до 150 Ah

530,00 лв.

UPS инвертор SineUPS S600: 600W чиста синусоида | Батерия от 40 до 250 Ah

628,00 лв.

UPS инвертор SineUPS S850: 850W чиста синусоида | Батерия от 60 до 350 Ah

796,00 лв.

UPS инвертор SineUPS S1200: 1200W чиста синусоида | Батерия от 2 x 40 до 250 Ah

1060,00 лв.

UPS инвертор INTIEL 150W чиста синусоида | Батерия от 20 до 100 Ah

350,00 лв.

UPS инвертор INTIEL 250W чиста синусоида | Батерия от 20 до 150 Ah

450,00 лв.

UPS инвертор INTIEL 400W чиста синусоида | Батерия от 20 до 150 Ah

540,00 лв.

UPS инвертор BUPS 100W | Вградена батерия 7,2 Ah и изводи за външна батерия от 20 до 44 Ah

246,00 лв.

Какво е чиста синусоида?

UPS инвертори или непрекъсваеми захранвания са съвременни устройства, предлагащи сигурна защита при прекъсване на електрическото захранване в мрежата. При отпадане на мрежовото захранване синусоидалният инвертор (UPS) генерира чиста синусоида (Pure Sine Wave), което означава че формата на напрежението е идентична с тази от мрежата.

Идеалната форма на напрежението за променливо-токови консуматори е синусоида.

Повечето UPS предлагани на пазара (включително стандартните UPS за компютри) генерират така наречената модифицирана синусоида, която всъщност представлява правоъгълни импулси и изходното напрежение няма нищо общо с това в мрежата. Всички индуктивни товари (елекртически двигатели, електронни циркулационни помпи, трансформатори) и електронна апаратура са пригодени да работят единствено със синусоидално захранващо напрежение.

UPS инвертори

чиста и модифицирана синосуода


Модифицирана синусоида

Несинусоидалното захранване прави работата на тези и други консуматори неефективна (по-голяма консумация, загряване), за прецизната електроника при управлението на газови котли, пелетни котли, пелетни камини, пелетни горелки и други, тези UPS-си са несъвместими.

Какъв UPS инвертор да избера?

Поставянето на по мощни UPS Инвертори няма на увеличи времето на работа на помпата или камината Ви. Времето на работа зависи от капацитета на акумулатора свързан към инвертора.

Времето за работа на UPS инвертори при спиране на тока зависи от капацитетът на акумулатора и мощността, която черпят консуматорите. Изчислението се прави по следната формула:

T = А × U ÷ P, където:

Т – е времето в часове (H), което устройството ще работи автономно
А – е капацитетът на акумулатора в амперчасове (Ah)
U – работното напрежение на акумулатора (V)
Р – е консумирана обща мощност от всички консуматори във ватове (W)

Ето един пример:

Разполагаме с консуматор с мощност 240W, работещ на 12V и акумулатор 100Ah. Тогава времето T = 100 × 12 ÷ 240, което прави 5 часа.

UPS инвертори

Всички инвертори за пелетни камини са с гарантиран произход и качество. Осигурена доставка за района на София. Доставки за Страната с куриерска фирма или с наш транспорт. Осигурен монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване.

Магазин

Всички модели инвертори предлагани на страницата elkom-express.bg може да видите в нашият магазин на адрес София. ж.к.Люлин 2, блок 279, магазин 106 Д от понеделник до петък – 09.00 – 19.00 ч. и събота от 09.00 – 14.00 ч. Безплатна доставка за София и изпращане с Еконт за Страната.


UPS инвертори

UPS инвертори

Запитване

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка с Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги.

При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Препоръчани продукти

Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX
Всички радиатори Комплект термовентили Термокранове Механични термоглави Електронни термоглави
Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX Алуминиеви радиатори Global VOX
Радиаторни кранове Кит комплекти Конзоли за монтаж Подови стойки Нагреватели за радиатори

Препоръчани връзки

UPS инвертори