Циркулационни помпи балансиране

Циркулационни помпи балансиране

Циркулационни помпи балансиране. Как се балансира налягането в отоплителната система?

Чрез използването на термостатни вентили – предварително настроени или с възможност за настройка. Диференциалното налягане при термостатните вентили на всеки един радиатор ще варира в зависимост от дължината и характеристиките на тръбната система. Ако налягането е твърде високо, ще се чува свистене. Ако дебитът е твърде висок, това може да причини шум, докато неподходящо разположените радиатори остават студени.

Циркулационни помпи – балансиране

Прилагат се следните практически правила:

Напорът трябва да е голям; въпреки това R-стойността не трябва да надвишава 150 Pa/m.

Забележка: Изберете един размер по-голяма тръба и съпротивлението ще се намали с до 75%. За да ограничите потока през радиатора, термостатните вентили, предварително настроени за слабо топлинно отдаване (до 0,5 kW), трябва да бъдат, както следва
= ниска стойност на настройката средно топлинно
отдаване (приблиз. 1 kW)
= средна стойност на настройката силно топлинно отдаване (приблиз. 2 kW)
= висока стойност на настройката.
Не използвайте баланс вентили. Вместо това използвайте електронна помпа (с контрол на скоростта).

Циркулационни помпи балансиране

Циркулационни помпи балансиране

Циркулационни помпи балансиране

При запитване за циркулационни помпи балансиране напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Циркулационни помпи балансиране

Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта за отопление с актуални цени за материали и труд. Безплатна доставка на пелетни котлипелетни горелки, бункери за пелети и други необходими материали за парно и отопление в района на София. Осигуряваме 5 години пълна гаранция на материалите и монтажа извършени от нас. Изпратете запитване и наш техник ще Ви посети в удобен ден и уговорен час. Посещението е безплатно.

Циркулационни помпи балансиране

Циркулационни помпи балансиране

Циркулационни помпи балансиране