Циркулационни помпи балансиране

Циркулационни помпи

Как се балансира налягането в отоплителната система?

Чрез използването на термостатни вентили – предварително настроени или с възможност за настройка. Диференциалното налягане при термостатните вентили на всеки един радиатор ще варира в зависимост от дължината и характеристиките на тръбната система. Ако налягането е твърде високо, ще се чува свистене. Ако дебитът е твърде висок, това може да причини шум, докато неподходящо разположените радиатори остават студени.

Циркулационни помпи – балансиране

Прилагат се следните практически правила:

Напорът трябва да е голям; въпреки това R-стойността не трябва да надвишава 150 Pa/m.

Забележка: Изберете един размер по-голяма тръба и съпротивлението ще се намали с до 75%. За да ограничите потока през радиатора, термостатните вентили, предварително настроени за слабо топлинно отдаване (до 0,5 kW), трябва да бъдат, както следва
= ниска стойност на настройката средно топлинно
отдаване (приблиз. 1 kW)
= средна стойност на настройката силно топлинно отдаване (приблиз. 2 kW)
= висока стойност на настройката.
Не използвайте баланс вентили. Вместо това използвайте електронна помпа (с контрол на скоростта).

Циркулационни помпи балансиране

Циркулационни помпи балансиране

При запитване напишете телефон за по- бърза връзка в Вас и уточняване на подробности. Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта с актуални цени на материали и труд. Огледа и представянето на оферта не Ви ангажира с поръчка на стоки и услуги. При ангажиране за по голям обем работа сключваме договор с подробно описание на дейностите и цените за услугите и материалните който желаете. Издаваме фактури за доставените материали, извършените монтажи и ремонти, както и гараниционни карти за всички продукти.

Циркулационни помпи балансиране

Предлагаме безплатен оглед и представяне на оферта за отопление с актуални цени за материали и труд. Безплатна доставка на пелетни котлипелетни горелки, бункери за пелети и други необходими материали за парно и отопление в района на София. Осигуряваме 5 години пълна гаранция на материалите и монтажа извършени от нас. Изпратете запитване и наш техник ще Ви посети в удобен ден и уговорен час. Посещението е безплатно.